Bài 1

Từ bảng HOC_SINH vào DataBase QuanLi_HS, chế tạo một báo cáo để in ấn ra list các học viên gồm bọn họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (phái mạnh, nữ) cùng tính số học viên phái nam, số học sinh phái nữ (thực hiện hàm Count).

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 8 tin học 12

Gợi ý làm cho bài:

Dùng thuật sĩ để tạo báo cáo theo những bướcsau đây:

- Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng Reports, nháy đúp vào mục Create report by using wizard.

- Bước 2: Chọn mối cung cấp dữ liệu gửi vào báo cáo (Hoc_Sinh) với chọn hầu hết ngôi trường (Hodem, Ten, Ngaysinh, Diachi, GT) đề nghị đưa vào báo cáo bằng cách nháy nút

*
.(hình 1)

*

Hình 1. Chọn dữ liệu chuyển vào báo cáo

- Cách 3: Chọn ngôi trường GT để nhóm: (hình 2)

*

Hình 2.Chọn ngôi trường nhằm nhóm

- Bước 4: Chọn ngôi trường Ten nhằm thu xếp. cũng có thể chọn thêm trường Ngaysinh. (hình 3)

*

Hình 3.Chọn ngôi trường nhằm chuẩn bị xếp

- Cách 5: Chọn biện pháp bố trí các bạn dạng ghi với kiểu trình bày báo cáo. (hình 4)

+ Bnóng con chuột vào Stepped ngơi nghỉ mục Layout với lựa chọn Portrait nghỉ ngơi Oriention;

+ Bnóng chuột vào Next;

+ Bnóng con chuột vào Bold;

+ Bnóng chuột vào Next.

*

Hình 4.Chọn cách bố trí những bạn dạng ghi và giao diện trình diễn báo cáo

- Cách 6: Lưu báo cáo

+ Nhập thương hiệu report là Bai tap 1;

+ Bấm loài chuột lựa chọn PĐánh Giá the report để xem công dụng của báo cáo; (hình 5)

+ Nháy loài chuột vào Finish( ightarrow)Thông báo hiệu quả.

*

Hình 5.Đặt thương hiệu đến báo cáo

- Cách 7.

+ Chỉnh sửa report lựa chọn Design View;

+ Khi vẫn vào cơ chế kiến tạo Design View nháy nút lệnh Print Preview để thấy kết quả;

+ Thêm ô Text Box để tính hàm Count mang đến ngôi trường GT.

Bài 2

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo thành report in list học viên gồm điểm trung bình từng môn từ 6,5 trởlên.

Gợi ý làm cho bài:

Bài này còn có hai trọng trách thiết yếu cần phải thực hiện:

- Chọn ra danh sách cách học sinh bao gồm điểm vừa phải mỗi môn >=6,5;

- Lập báo cáo trên danh sách được lựa chọn ra.

a. Các bước nhằm sản xuất chủng loại hỏi: Chọn hầu hết học sinh bao gồm điểm vừa phải mỗi môn >=6,5:

- Cách 1.Msống CSDLQuanLi_HS;

- Bước 2.Bnóng chuột chọn vàoQueries;

- Cách 3.Bấm chuột vàoCreate query in Design view;

- Bước 4.Bnóng chuột vào bảngHoc_sinhvào cửa sổShow tablevà chọn lệnhAdd;

- Bước 5.Bấm chuột vào nútCloseđể tạm dừng hoạt động sổShow table;

- Bước 6.Bnóng đúp loài chuột vào tên trường:Hoten,Ten,Toan,Li,Hoa,Van,Tin. Trên dòngCriteriacủa cộtToan,Li,Hoa,Van,Tingõ biểu thức điều kiện>=6.5;

- Bước 7.Lưu chủng loại hỏi cùng với tênDSHSKHAVàoFile( ightarrow)Save( ightarrow)Đặt thương hiệu đến mẫu mã hỏi( ightarrow)NháyOK.

- Bước 8.Nháy nút

*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể tiến hành chủng loại hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang tài liệu của mẫu mã hỏi.

b. Lập report in list đều học viên trong chủng loại hỏi được chế tạo ra:

- Bước 1. Chọn đối tượngReports, nháy đúp vào mụcCreate report by using wizard.

Xem thêm: Tham Khảo Bài Thu Hoạch Module 32 Tiểu Học Module 32, Tham Khảo Bài Thu Hoạch Module 32 Tiểu Học

- Cách 2:Chọn mối cung cấp tài liệu đưa vào report (DSHSKHA) và lựa chọn phần lớn trường (Hodem,Ten) phải gửi vào báo cáo bằng phương pháp nháy nút

*
.