Luyện thi online miễn giá thành, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn giá tiền,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn chi phí https://edquebecor.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm rút gọn mệnh đề quan hệ

Bài tập rút ít gọn gàng mệnh đề quan hệ nam nữ, Những bài tập rút gọn gàng mệnh de quan hệ giới tính violet, Tất tần tật về rút ít gọn gàng mệnh đề quan hệ giới tính, Bài tập rút ít gọn gàng mệnh de quan hệ nam nữ trắc nghiệm, những bài tập mệnh de quan hệ, Rút ít gọn gàng mệnh đề tình dục bằng lớn infinitive sầu.
*
Tiếng anh


Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Cung Ứng Séc Thanh Toán Agribank Dành Cho Khách Hàng Có Nhu Cầu

Bài tập rút ít gọn mệnh đề quan hệ giới tính, Những bài tập rút gọn gàng mệnh de quan hệ giới tính violet, Tất tần tật về rút ít gọn gàng mệnh đề tình dục, các bài luyện tập rút ít gọn mệnh de quan hệ tình dục trắc nghiệm, Bài tập mệnh de quan hệ nam nữ, Rút gọn mệnh đề quan hệ nam nữ bởi to infinitive, Rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính trong TOEIC, Mẹo làm bài xích tập mệnh đề quan liêu hệNhững bài tập rút ít gọn mệnh de trắc nghiệm, Những bài tập rút gọn gàng mệnh đề quan hệ bao gồm giải đáp, các bài tập luyện trắc nghiệm mệnh de tình dục bao gồm đáp an lớp 11, các bài luyện tập trắc nghiệm mệnh de quan hệ nam nữ, các bài luyện tập mệnh de quan hệ rút gọn VnDoc, Mệnh đề tình dục rút gọn, những bài tập mệnh de quan hệ giới tính, Bài tập mệnh de quan hệ tình dục trắc nghiệm

Chủ đề 20. Rút ít gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ tình dục bằng cách sử dụng hiện giờ phân từ bỏ V_ing (Present participle phrases)Nếu đụng tự trong mệnh đề quan hệ giới tính ngơi nghỉ thể dữ thế chủ động (active), ta dùng cụm ngày nay phân từ bỏ (V_ing) nạm mang lại mệnh đề kia. *Bỏ đại từ bỏ quan hệ giới tính cùng động từ “khổng lồ be”:Ví dụ: The girl who is wearing glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái sở hữu kính đó là em họ của tôi. )*Bỏ đại trường đoản cú quan hệ nam nữ, gửi động từ bỏ chủ yếu về nguyên mẫu mã với thêm đuôi “-ing”:Ví dụ: The girl who wore glasses is my cousin. → The girl wearing glasses is my cousin. (Cô gái sở hữu kính chính là em chúng ta của tớ. )2. Rút ít gọn mệnh đề quan hệ bằng phương pháp dùng quá khứ phân trường đoản cú V3/ed (Past participle phrases)- Nếu rượu cồn tự trong mệnh đề quan hệ tình dục sinh hoạt thể tiêu cực (passive) ta dùng các vượt khứ đọng phân tự (past participle phrase)- Ta vứt đại từ quan hệ tình dục (relative pronouns), rượu cồn từ khổng lồ be, dẫu vậy vẫn giữ quá khứ phân tự V3/ed. Ví dụ: The book which was published by AC magazine is the best-seller of this month. → The book published by AC magazine is the best-seller of this month. (Quyển sách được xuất bạn dạng bởi tạp chí AC chính là sản phẩm hút khách tốt nhất mon này. )3. Rút ít gọn mệnh đề quan hệ nam nữ bằng “lớn infinitive”*Khi danh trường đoản cú đứng trước gồm những chữ tiếp sau đây xẻ nghĩa: the only, the first, the second,…, the last, đối chiếu nhấtVí dụ: He was the last man who left the room→ He was the last man khổng lồ leave the room. (Anh ta là fan sau cùng tránh phòng. )*Động trường đoản cú là have/ hadVí dụ: I had some exercises that I need khổng lồ bởi vì. → I had some exercises khổng lồ vì chưng. (Tôi bao gồm một số bài bác tập rất cần được làm cho. )* Đầu câu tất cả Here (be), There (be):Ví dụ: Here is the size that you must fill in. → Here is the form for you khổng lồ fill in. (Đây là mẫu mã nhằm các bạn điền thông tin vào. )4. Rút ít gọn gàng mệnh đề dục tình bằng phương pháp thực hiện các danh từĐối cùng với mệnh đề quan hệ tình dục không khẳng định có thể được rút gọn bằng cách sử dụng cụm danh từ bao gồm dạng: Relative Pronoun + be + danh từ/ cụm danh từ/ cụm giới từCách làm: bỏ đại từ quan hệ nlỗi who ,which với bỏ luôn luôn cả be. Ví dụ: Taylor, who is a popular singer, has just split up with her boyfriend. → Taylor, a popular singer, has just split up with her boyfriend. (Taylor, một ca sĩ khét tiếng, vừa bắt đầu chia ly chúng ta trai. )5. Các bước rút ít gọn gàng mệnh đề quan liêu hệBước 1: Tìm xem mệnh đề tính từ bỏ nằm nơi đâu, mệnh đề tính tự thường xuyên bước đầu bởi who, which, that,…Cách 2: Bước này hầu hết là bớt từ mệnh đề xuống cụm từ. 1. Nhìn coi mệnh đề gồm cách làm của nhiều danh trường đoản cú không? Nếu tất cả vận dụng cách làm ở mục IV. 2. Nếu không có phương pháp kia thì coi những tín hiệu nhỏng the first, only,… ko, nếu tất cả thì áp dụng cách làm ở mục III. Bên cạnh đó, cần phải thêm coi 2 công ty từ bỏ gồm khác biệt không (để sử dụng for sb). 3. Nếu không có 2 trường đúng theo bên trên mới xét coi câu đó dữ thế chủ động hay bị động mà lại sử dụng V-ing tốt V-ed.

Chủ đề đôi mươi. Rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Change the adjective clauses to adjective sầu phrases1. Do you know the woman who is coming towards us?2. I come from a đô thị that is located in the southern part of the country. 3. The children who attover that school receive sầu a good education. 4. The fence which surrounds our house is made of wood. 5. Be sure to lớn follow the instructions that are given at the top of the page. 6. They live sầu in the house that was built in 1890. 7. The papers that are on the table belong khổng lồ Patrica. 8. The man who is talking lớn the policeman is my uncle. 9. The number of students who have been counted is quite high. 10. George is the man who was chosen to represent the committee at the convention. Hướng dẫn giải:1. Do you know the woman coming towards us?2. I come from a city located in the southern part of the country. 3. The children attending that school receive a good education. 4. The fence surrounding our house is made of wood. 5. Be sure lớn follow the instructions given at the top of the page. 6. They live in the house built in 1890. 7. The papers on the table belong khổng lồ Patrica. 8. The man talking khổng lồ the policeman is my uncle. 9. The number of students counted is quite high. 10. George is the man chosen khổng lồ represent the committee at the convention. Task 2. Replace the underlined clauses by an infinitive or infinitive sầu phrase1. I don’t lượt thích hyên playing in the street. I wish we had a gardenthat he could play in. 2. He simply loves parties. He is always the firstwho comes& the last who leaves. 3. The last personwho leaves the roommust turn off the lights. 4. The first manwho was interviewedwas entirely unsuitable. 5. I’ve sầu got a bottle of wine but I haven’t got anythingthat I could open it with. Hướng dẫn giải:1. I don’t like him playing in the street. I wish we had a garden for hyên khổng lồ play. 2. He simply loves parties. He is always the first to come & the last to lớn leave sầu. 3. The last person to leave the room must turn off the lights. 4. The first man khổng lồ be interviewed was entirely unsuitable. 5. I’ve got a bottle of wine but I haven’t got anything khổng lồ open it. Task 3. Use reduced relative sầu clauses in place of the relative clauses1. We had a river in which we could swlặng. 2. Here are some accounts that you must kiểm tra. 3. The last student that was interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, which is the capital of cả nước. 5. My father, who is a pilot, often goes abroad. Hướng dẫn giải:1. We had a river to lớn swyên. 2. Here are some accounts for you to lớn check3. The last student lớn be interviewed was Tom. 4. We visited Hanoi, the capital of VN. 5. My father, a pilot, often goes abroad. Task 4. Use reduced relative sầu clauses in place of the relative clauses1. I was the only one who realized him. 2. I have some homework which I must do tonight. 3. Our solar system is in a galaxy that is called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter which came from the room which was next to mine at the motel. 5. There are six reports which have lớn be typed today. Hướng dẫn giải:1. I was the only one lớn realize him. 2. I have some homework khổng lồ bởi vì tonight. 3. Our solar system is in a galaxy called the Milky Way. 4. I was awakened by the sound of a laughter coming from the room next khổng lồ mine at the hotel. 5. There are six reports to be typed today. Task 5. Dùng cấu trúc rút ít gọn mệnh đề dục tình viết lại các câu sau1. The man who is standing there is a clown. 2. The envelop which lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, which was discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes và explosives. 4. My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how to lớn bởi exercise which were given by the teacher yesterday. 6. The diagrams which were made by young Faraday were sent lớn Sir Humphry Davy at the over of 1812. 7. The gentleman who lives next door lớn me is a well-known orator. 8. All the astronauts who are orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students don't hand in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses that were destroyed by the storm. Hướng dẫn giải:1. The man standing there is a clown. 2. The envelop lies on the table has no stamp on it. 3. Benzene, discovered by Faraday, became the starting point in the manufacture of many dyes, perfumes and explosives. 4. My grandmother, being old and sick, never goes out of the house. 5. The student don't know how lớn bởi vì exercise given by the teacher yesterday. 6. The diagrams made by young Faraday were sent to Sir Humphry Davy at the kết thúc of 1812. 7. The gentleman living next door to me is a well-known orator. 8. All the astronauts orbiting the earth in space capsules are weightless. 9. All students not handing in their papers will fail in the exam. 10. I saw many houses destroyed by the storm.