1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ANCOL PHENOL MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Câu 1: Chất làm sao sau đó là ancol etylic?

C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. HCHO.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm ancol phenol có đáp án

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Quảng Xương 3 Thanh Hóa, năm 2015)

Câu 2: Ancol anlylic tất cả công là

C2H5OH. B. C3H5OH. C. C6H5OH. D. C4H5OH.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đồng Lộc thành phố Hà Tĩnh, năm 2015)

Câu 3: Chất nào sau đó là ancol bậc 2?

HOCH­2CH2 OH. B. (CH3)2CHOH. C. (CH3)2CHCH­2OH. D. (CH3)3COH.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông chuyên Nguyễn Chí Tkhô cứng Đăk Nông, năm 2015)

Câu 4: Glixerol là ancol gồm số team hiđroxyl (-OH) là

4. B. 3. C. 2. D. 1.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 2 THPT Phan Thúc Trực Nghệ An, năm 2015)

Câu 5: Phenol gồm phương pháp phân tử là

C2H5OH. B. C3H5OH. C. C6H5OH. D. C4H5OH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đồng Lộc tỉnh Hà Tĩnh, năm 2015)

Câu 6: Ancol như thế nào tiếp sau đây tất cả số ngulặng tử cacbon nhiều hơn số đội -OH?

Ancol metylic. B. Ancol etylic. C. Etylen glicol. D. Glixerol.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đinc Chương thơm Dương Thanh hao Hóa, năm 2015)

Câu 7: Cho các chất gồm công thức cấu trúc như sau: HOCH2-CH2OH (X);

HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo nên thành dung dịch màu xanh lam là

X, Z, T. B. X, Y, R, T. C. Z, R, T. D. X, Y, Z, T.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 3 trung học phổ thông Nam Phù Cừ Hưng Yên, năm 2015)

2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ANCOL PHENOL MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU

Câu 8: Công thức của 1 ancol no, mạch hsinh hoạt là CnHm(OH)2. Mối quan hệ giới tính của m và n là

m = n. B. m = n + 2. C. m = 2n + 1. D. m = 2n.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Thanh Chương thơm 1 Nghệ An, năm 2015)

Câu 9: Hợp hóa học (CH3)3COH mang tên thay thế sửa chữa là

2-metylpropan-2-ol. B. 1,1-đimetyletanol.trimetylmetanol. D. butan-2-ol.

(Đề thi demo THPT Quốc Gia lần 3 trung học phổ thông siêng Đại học Vinh Nghệ An, năm 2015)

Câu 10: Chất X tất cả bí quyết : CH3CH=CHCH(OH)CH3 có tên call là

penten-2-ol. B. pent-2-en-4-ol. C. pent-2-en-2-ol. D. pent-3-en-2-ol.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Tkhô hanh Cmùi hương 1 Nghệ An, năm 2015)

Câu 11: Cho ancol (H3C)2C(C2H5) CH2CH2(OH) mang tên thay thế sửa chữa là:

3,3-đimetylpentan-1-ol. B. 3-etyl-3-metylbutan-1-ol.2,2-đimetylbutan-4-ol. D. 3,3-đimetylpentan-5-ol.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 THPT Phan Đăng Lưu TPhường.Hồ Chí Minh, năm 2015)

Câu 12: Tên thay thế của ancol tất cả công thức cấu trúc thu gọn gàng CH3CH2CH2OH là

propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. pentan-2-ol.

(Đề thi test minc họa kì thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 13: Hợp hóa học có công thức kết cấu : CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH mang tên Điện thoại tư vấn là

3-metylbutan-1-ol. B. 2-metylbutan-4-ol.Ancol isoamylic. D. 3-metylbutan-1-ol hoặc Ancol isoamylic.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 3 trung học phổ thông Chúc Động Thành Phố Hà Nội, năm 2015)

Câu 14: Ancol etylic không tác dụng với

HCl. B. NaOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông siêng Nguyễn Chí Tkhô giòn Đăk Nông, năm 2015)

Câu 15: Ancol etylic không tác dụng cùng với hóa học nào sau đây?

Na. B. KOH. C. CuO. D. edquebecor.com.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa Nghệ An, năm 2015)

Câu 16: Phenol lỏng không có tác dụng bội nghịch ứng với

sắt kẽm kim loại Na. B. dung dịch NaOH. C. nước brom. D. dung dịch NaCl.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông chuyên Đại học tập Vinh Nghệ An, năm 2015)

Câu 17: Lạm dụng rượu không ít là không giỏi, gây nguy hại mang lại bạn dạng thân cùng gánh nặng đến mái ấm gia đình cùng toàn làng mạc hội. Hậu quả của thực hiện các rượu, bia là ngulặng nhân bao gồm của tương đối nhiều căn uống bệnh. Những người tiêu dùng các rượu, bia gồm nguy cơ tiềm ẩn cao mắc ung thư như thế nào dưới đây ?

Ung tlỗi phổi. B. Ung thư vú. C. Ung thư vòm họng. D. Ung thư gan.

(Đề thi demo THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đặng Thúc Hứa Nghệ An, năm 2015)

Câu 18: Phenol làm phản ứng được cùng với hỗn hợp làm sao tiếp sau đây ?

NaHCO3. B. CH3COOH. C. KOH. D. HCl.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đinch Chương thơm Dương Thanh hao Hóa, năm 2015)

Câu 19: Để riêng biệt ancol đối chọi chức cùng với ancol đa chức gồm tối thiểu 2 team -OH ngay cạnh nhau bạn ta dùng dung dịch thử là

hỗn hợp brom. B. hỗn hợp dung dịch tím.dung dịch AgNO3. D. Cu(OH)2.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 1 THPT Hương Khê thành phố Hà Tĩnh, năm 2015)

Câu 20: Cho những thử nghiệm sau:

(1) cho etanol tính năng với Na sắt kẽm kim loại.

(2) đến etanol công dụng với hỗn hợp HCl bốc khói.

(3) mang lại glixerol công dụng với Cu(OH)2.

(4) mang lại etanol công dụng với CH3COOH gồm H2SO4 quánh xúc tác.

Có bao nhiêu thử nghiệm trong đó bao gồm bội phản ứng nuốm H của nhóm OH ancol?

4. B. 3. C. 2. D. 1.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 THPT chuyên Đại học Vinh Nghệ An, năm 2015)

Câu 21: Chất như thế nào dưới đây rất có thể áp dụng nhằm các loại H2O thoát ra khỏi ancol etylic 96o nhằm thu đ­ược ancol etylic khan ?

H­2SO4 quánh. B. NaOH quánh. C. P2O5. D. CuSO4 khan.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 4 trung học phổ thông Việt Yên Bắc Giang, năm 2015)

Câu 22: Khi ủ men rượu, fan ta thu được một hỗn hợp chủ yếu bao gồm nước, ancol etylic với bã rượu. Muốn nắn nhận được ancol etylic fan ta cần sử dụng phương pháp nào sau đây?

Phương pháp phân tách lỏng – lỏng. B. cách thức chưng hóa học.Phương thơm pháp kết tinh. D. Phương pháp tách lỏng – rắn.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 THPT Bắc Đông Quan Tỉnh Thái Bình, năm 2015)

Câu 23: Cho hóa học dưới đây m-HO-C6H4-CH2OH (hòa hợp chất cất nhân thơm) chức năng cùng với hỗn hợp NaOH dư. Sản phẩm tạo thành là

B. C. D.

(Đề thi demo THPT Quốc Gia lần 2 THPT Trực Ninch Nam Định, năm 2015)

Câu 24: Tiến hành thể nghiệm (A, B, C) ở điều kiện thường xuyên về phenol (C6H5OH) với muối C6H5ONa nlỗi hình vẽ sau đây:

Thông qua các thử nghiệm cho biết thêm điều khẳng định như thế nào sau đấy là thiết yếu xác?

Phenol ít tung trong nước giá, nhưng mà rã nhiều vào hỗn hợp kiềm, bao gồm lực axit yếu ớt hơn cả axit cacbonic.Phenol không nhiều tan trong nước lạnh, tung nhiều vào hỗn hợp kiềm, gồm lực axit mạnh mẽ hơn axit cacbonic.Phenol tan các trong nước rét, rã nhiều trong dung dịch kiềm, gồm lực axit mạnh khỏe rộng axit cacbonic.Phenol không nhiều chảy trong nước giá buốt, tan ít trong dung dịch kiềm, bao gồm lực axit yếu đuối hơn hết axit cacbonic.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Bắc Đông Quan Thái Bình, năm 2015)

Câu 25: Tóm lại làm sao sau đấy là đúng ?

Ancol etylic với phenol đều tác dụng được cùng với Na và hỗn hợp NaOH.Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và hỗn hợp Br2.Ancol etylic chức năng được với Na tuy nhiên không phản ứng đượcc với CuO, đun cho nóng.Phenol tính năng được với Na và hỗn hợp HBr.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Hồng Lĩnh TPhường. Hà Tĩnh, năm 2015)

Câu 26: Chọn câu đúng trong số câu sau:

Phương pháp phổ biến pha trộn ancol no, solo chức bậc một là đến anken cùng nước.Ancol nhiều chức kết hợp Cu(OH)2 tạo thành hỗn hợp blue color.lúc lão hóa ancol no đối kháng chức thì thu đ­ược anđehit.Đun nóng ancol metylic cùng với H2SO4 sệt ở 170oC thu đ­ược ete.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 2 THPT Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, năm 2015)

Câu 27: Chất làm sao tiếp sau đây có công dụng chế tạo ra kết tủa cùng với dung dịch brom ?

Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.

(Đề thi demo trung học phổ thông Quốc Gia lần Slàm việc GD & ĐT TP..HCM, năm 2015)

Câu 28: Khi cung cấp C2H4 từ bỏ C2H5OH và H2SO4 sệt, rét vào thành phầm khí tạo thành bao gồm lẫn 2 tạp hóa học là Cedquebecor.com với Sedquebecor.com. Hóa chất được chọn để sa thải nhị tạp hóa học khí kia là

nước vôi vào dư. B. dung dịch KMnO4 dư.hỗn hợp NaHCO3 dư. D. nước brom dư.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 trung học phổ thông chuyên Đại học tập Vinc Nghệ An, năm 2015)

Câu 29: Cho dãy những chất sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. Số hóa học vào hàng tổ hợp được Cu(OH)2 là

3. B. 4. C. 5. D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đồng Đậu Vĩnh Phúc, năm 2015)

Câu 30: Cho ancol etylic chức năng lần lượt với: Na, NaOH, HCOOH, CH3OH, edquebecor.com, CuO, Cu(OH)2. Số hóa học tham gia phản ứng là:

6. B. 3. C. 4. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT Đặng Thúc Hứa Nghệ An, năm 2015)

3. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ANCOL PHENOL MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Câu 31: Ancol nào sau đây thỏa mãn: có 3 nguim tử cacbon bậc 1; tất cả một nguim tử cacbon bậc 2 cùng phản nghịch ứng với CuO sinh sống ánh nắng mặt trời cao chế tạo ra sản phẩm bao gồm phản nghịch ứng trứa gương?

3-metylbutan-2-ol. B. 2-metylpropan-1-ol.2-metylbutan-1-ol. D. butan-1-ol.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Yên Viên TPhường. hà Nội, năm 2015)

Câu 32: Tổng số công thức kết cấu ancol mạch hsinh hoạt, bền cùng tất cả 3 nguim tử cacbon trong phân tử là

6. B. 2. C. 5. D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông siêng Hà Giang, năm 2015)

Câu 33: Có bao nhiêu phù hợp hóa học hữu cơ tác dụng được cùng với hỗn hợp NaOH có thuộc bí quyết phân tử C8H10O?

9. B. 6. C. 8. D. 5.

(Đề thi demo THPT Quốc Gia lần 2 THPT chăm Đại học tập Vinch Nghệ An, năm 2015)

Câu 34: Tách nước ancol X nhận được sản phẩm nhất là 3-metylpent-1-en. Hãy lựa chọn tên gọi đúng của X.

4-metylpentan-1-ol. B. 3-metylpentan-1-ol.3-metylpentan-2-ol. D. 3-metylpentan-3-ol.

(Đề thi test THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đồng Đậu Vĩnh Phúc, năm 2015)

Câu 35: Chất cơ học B bao gồm phương pháp phân tử C7H8edquebecor.com. Tìm phương pháp kết cấu của B biết: B chức năng cùng với Na giải pđợi hidro, cùng với ; trung hoà 0,2 mol B phải sử dụng đúng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M.

HOC6H4CH2OH. B. C6H3(OH)2CH3.HOCH2OC6H5. D. CH3OC6H4OH.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 3 THPT Nam Phù Cừ Hưng Yên, năm 2015)

Câu 36: Hợp hóa học X là dẫn xuất của benzen có cách làm phân tử C8H10edquebecor.com. X công dụng cùng với NaOH theo tỉ trọng mol 1:1. Mặt không giống mang đến X tính năng cùng với Na thì số mol H2 thu được đúng thông qua số mol của X sẽ bội nghịch ứng. Nếu tách một phân tử H2O từ bỏ X thì tạo nên thành phầm rất có thể trùng đúng theo sinh sản polime. Số công thức cấu trúc tương xứng của X là

7. B. 9. C. 6. D. 3.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Đinc Cmùi hương Dương Tkhô giòn Hóa, năm 2015)

Câu 37: Hỗn thích hợp A tất cả 2 ancol X, Y (MXY). Y không trở nên lão hóa do CuO nấu nóng. Khi đun cho nóng tất cả hổn hợp A với H2SO4 nghỉ ngơi 140oC thì thu được tất cả hổn hợp ete. Trong đó gồm ete E gồm bí quyết C5H12O. X, Y theo thứ tự là?

Metanol cùng 2-metylpropan-2-ol. B. Metanol và 2-metylpropan-1-ol.Etanol cùng propan-1-ol. D. Etanol với 2-metylpropan-2-ol.

(Đề thi test trung học phổ thông Quốc Gia lần 1 THPT Quỳnh Lưu 1 Nghệ An, năm 2015)

Câu 38: Ancol Khi đun với H2SO4 đặc làm việc ánh sáng phù hợp tạo thành một anken tốt nhất là

ancol metylic. B. ancol tert-butylic.2,2-đimetylpropan-1-ol. D. ancol sec-butylic.

(Đề thi thử trung học phổ thông Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh Nghệ An, năm 2015)

Câu 39: Ancol X no, nhiều chức, mạch hở, tất cả 4 nguyên ổn tử cacbon vào phân tử. Biết X không tính năng với Cu(OH)2 sống ĐK thường. Số cách làm kết cấu phù hợp cùng với X là

2. B. 4. C. 5. D. 3.

Xem thêm: ví dụ về nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

(Đề thi demo THPT Quốc Gia lần 1 trung học phổ thông Nguyễn Khuyến TP.HCM, năm 2015)

Câu 40: Chọn nhận định sai Khi nói về ancol no, đối chọi chức mạch hở:

khi đốt cháy hoàn toàn thì hiệu số mol H2O với Cedquebecor.com tạo nên bằng 1.Lúc đốt cháy hoàn toàn thì số mol H2O lớn hơn số mol Cedquebecor.com tạo nên.lúc đốt trọn vẹn thì tỷ lệ số mol H2O với Cedquebecor.com giảm dần lúc số cacbon tăng vọt.Nhiệt độ sôi của bọn chúng tăng Khi số ngulặng tử cacbon tăng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 trung học phổ thông Phan Bội Châu, năm 2015)