*Bạn đang xem: Bài tập sức bền vật liệu pdf

Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://edquebecor.com/handle/Vanlang_TV/10863
Nhan đề:Bài tập sức bền vật liệu
Tác giả:Phạm, Ngọc Khánh (c.b)Vũ, Văn Thành
Từ khoá:Xây dựngSức bền vật liệu
Năm xuất bản:2010
Nhà xuất bản:Xây dựng
Định danh:http://edquebecor.com/handle/Vanlang_TV/10863
Bộ sưu tập: Kỹ thuật dự án công trình xây dựng_TLCK

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA3921_1_Bai tap suc ben vat lieu_Bia.pdfBìa sách99.85 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_2_Bai tap suc ben vat lieu_Loi noi dau.pdfLời nói đầu277.15 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_3_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 1.pdfKéo nén đúng tâm363.65 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_4_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 2.pdfTrạng thái ứng suất383.42 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_5_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 3.pdfCác thuyết bền156.04 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_6_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 4.pdfĐặc biệt hình học tập của hình phẳng4trăng tròn.71 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_7_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 5.pdfXoắn đơn thuần thanh khô phẳng474.43 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_8_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 6.pdfUốn phẳng445.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_9_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 7.pdfChuyển vị của dầm chịu uốn482.89 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_10_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 8.pdfchịu đựng lực phức tạp771.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_11_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 9.pdfDầm bên trên nền đàn hồi793.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_12_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 10.pdfTkhô cứng cong phẳng616.27 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_13_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 11.pdfỔn định của thanh Chịu nén đúng tâm665.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_14_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 12.pdfUốn ngang và uốn dọc đồng thời323.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_15_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 13.pdfTải trọng động341.8 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_16_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 14.pdfTính thời gian chịu đựng khi ứng suất chuyển đổi theo thời gian323.58 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_17_Bai tap suc ben vat lieu_Phan A_Chuong 15.pdfDây mềm279.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_18_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 1.pdfKéo nén đúng tâm6.28 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_19_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 2.pdfTrạng thái ứng suất2.67 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_20_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 3.pdfLý ttiết bền256.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_21_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 4.pdfkhác lại hình học1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_22_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 5.pdfXoắn tkhô cứng phẳng3.58 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_23_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 6.pdfUốn phẳng7.02 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_24_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 7.pdfChuyển vị của dầm Chịu đựng uốn4.06 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_25_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 8.pdfChịu lực phức tạp4.79 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_26_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 9.pdfDầm bên trên nền bọn hồi1.38 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_27_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 10.pdfTkhô giòn cong phẳng1.42 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_28_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 11.pdfỔn định của thanh hao Chịu đựng nén đúng tâm3.32 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_29_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 12.pdfUốn ngang cùng uốn dọc đồng thời934.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_30_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 13.pdfTải trọng động3.02 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_31_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 14.pdfTính dộ bền khi ứng suất chuyển đổi theo thời gian1.23 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_32_Bai tap suc ben vat lieu_Phan B_Chuong 15.pdfDây mềm582.68 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_33_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_De bai.pdfĐề thi Olympic toàn nước và lời giải3.79 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_34_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Loi giai.pdfLời giải7.32 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_35_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Phu luc 1.pdfPhụ lục 1163.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_36_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Phu luc 2.pdfPhụ lục 2214.48 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_37_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Phu luc 3.pdfTrị số của hàm Crlop nhằm tính dầm xuất hiện giảm không đổi trên nền đàn hồi2.83 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_38_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Phu luc 4.pdfPhú lục 4561.18 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_39_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Phu luc 5.pdfThxay cán nóng1.66 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_40_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Tai lieu ttê mê khao.pdfTài liệu tđắm đuối khảo301.6 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA3921_41_Bai tap suc ben vat lieu_Phan C_Muc luc.pdfMục lục321.73 kBAdobe PDFXem/Tải về

Lúc sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
Xem thêm: mẫu giấy bảo hành sản phẩm

Giao diện cung cấp bởi
*