Toán học tập trung học phổ thông Luyện thi trung học phổ thông đất nước Đề thi trung học phổ thông non sông Đề thi và giải đáp Đề kiểm soát Giáo án tân oán Máy tính tiếp thu Công thức tân oán học tập Chủ đề coi nhiều nhất


Bạn đang xem: Bài tập lượng giác 10

*
Bộ đề cách tân và phát triển đề minh họa cỗ dạy dỗ năm 20đôi mươi 2021 môn Toán thù có câu trả lời chi tiết Lê Văn uống Đoàn
*
Đề khám nghiệm Toán thù lớp 11 học tập kỳ 2 lần 2 THPT Hàn Thulặng Bắc Ninh
*
các bài luyện tập phương thơm trình con đường tròn lớp 10 Nguyễn Đắc Tuấn
*
Tuyển tập 42 đề thi học kỳ 2 lớp 10 môn Tân oán các ngôi trường năm 2019 2020 trắc nghiệm với tự luận


Xem thêm: Chuyên Đề Các Dạng Bài Tập Tự Luận Tiếng Anh Là Gì ? Câu Hỏi Tự Luận Tiếng Anh Là Gì

*
Đề thi demo TN trung học phổ thông nước nhà môn Toán thù Slàm việc giáo dục đào tạo và huấn luyện Hà Tỉnh năm 2021

bài tập cách làm lượng giác lớp 10 tất cả giải thuật chi tiết

các bài tập luyện. Chứng minc đẳng thức:

a) $fracsin ^2x-cos ^2x+cos ^4xcos ^2x-sin ^2x+sin ^4x= an ^4x.$

b)$left( chảy 2x- an x ight)left( sin 2x-chảy x ight)= an ^2x.$

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

$eginalign& VT=fracsin ^2x-cos ^2x+cos ^4xcos ^2x-sin ^2x+sin ^4x \& =fracsin ^2x-cos ^2xleft( 1-cos ^2x ight)cos ^2x-sin ^2xleft( 1-sin ^2x ight) \và =fracsin ^2x-cos ^2x.sin ^2xcos ^2x-sin ^2x.cos ^2x \& =fracsin ^2xleft( 1-cos ^2x ight)cos ^2xleft( 1-sin ^2x ight) \& =fracsin ^2x.sin ^2xcos ^2x.cos ^2x \& =fracsin ^4xcos ^4x= an ^4x=VPhường. \ endalign$

b)

$eginalign & VT=left( chảy 2x- ã x ight)left( sin 2x- ã x ight) \& =left( fracsin 2xcos 2x-fracsin xcos x ight)left( 2sin x.cos x-fracsin xcos x ight) \và =left( fracsin 2x.cos x-sin x.cos 2xcos 2x.cos x ight).sin x.left( frac2cos ^2x-1cos x ight) \& =left( fracsin xcos 2x.cos x ight).sin x.fraccos 2xcos x \& =fracsin ^2xcos ^2x= ã ^2x=VP.. \ endalign$

BÀI TẬP LUYỆN TẬP:

a) $ ung ^2x+cot ^2x=frac6+2cos 4x1-cos 4x.$

b)$frac1+cos x1-cos x-frac1-cos x1+cos x=frac4cot xsin x.$