Tổng phù hợp các chia sẻ tiếng Anh hay thông dụng theo từng chủ đề về cuộc sống, mái ấm gia đình, nghề nghiệp và công việc, sở thích, những vấn đề nóng của buôn bản hội bao gồm kèm bản dịch tiếng Việt (tuy vậy ngữ ) toàn bài bác. Từ đó giúp những bạn có thể trường đoản cú bổ sung cập nhật vốn trường đoản cú vựng với cấu trúc quan trọng đặc biệt.

Bạn đang xem: Bài luận mẫu tiếng anh theo chủ đề

Các bài viết mẫu sẽ được sưu tầm, cập nhật liên tục tại bài viết này. Bên cạnh vấn đề trích dẫn sẵn trong phần văn bản bài viết nhằm fan hâm mộ rất có thể đọc Online, edquebecor.com còn tồn tại phiên bạn dạng biên soạn bên dưới dạng tệp tin PDF nhằm gia sư, học viên rất có thể cài về in ra tham khảo một biện pháp thận nhân thể độc nhất vô nhị.

Tài liệu chắc chắn là sẽ giúp những thí sinh làm cho giỏi phần viết trong những kỳ thi giờ Anh, đặc biệt là các kỳ thi chứng từ giang sơn Lever A, B, C, IELTS. Các chia sẻ mẫu giờ đồng hồ Anh áp dụng từ bỏ vựng cùng cú pháp dễ dàng và đơn giản, trình độ trung học phổ thông, đôi khi dịch gần kề nghĩa tiếng Việt. Tin rằng, cùng với những chia sẻ chủng loại giờ Anh hay này, các bạn sẽ nâng cấp được khả năng viết luận, biết cách thu xếp cùng trình diễn phát minh để có một chia sẻ thật tuyệt đối hoàn hảo.

Bài luận chủng loại LIFE IN THE CITY ( Cuộc sinh sống ở thị trấn )

Life in the thành phố is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants vị when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students floông chồng (1) to their schools và the day’s work begins. The city now throbs (2) with activity, & it is full of noise. Hundreds of sight-seers (3), tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact (4) business.

Then towards evening, the offices và day schools begin lớn cthất bại. Many of the shops too cthất bại. There is now a rush for buses & other means of transport (5). Everyone seems to lớn be in a hurry to lớn reach trang chính. As a result of this rush, many accidents occur. One who has not been to the thành phố before finds it hard khổng lồ move about at this time. Soon, however, there is almost no activity in several parts of the đô thị. These parts are usually the business centres.

With the coming of night, another kind of activity begins. The streets are now full of colourful lights. The air is cooler và life becomes more leisurely. People now seek entertainment. Many visit the cinemas, parks and clubs, while others remain indoors to watch television or listen lớn the radio. Some visit friends & relatives and some spkết thúc their time reading books và magazines. Those who are interested in politics discuss the lademo political developments. At the same time, hundreds of crimes are committed (6). Thieves & robbers who wait for the coming of night become active sầu, và misfortune (7) descends upon (8) many. For the greed (9) of a few, many are killed, & some live sầu in constant fear. To bring criminals to lớn justice (10), the officers of the law are always on the move sầu (11).

Workers và others who seek advancement in their careers attover educational institutions which are open till late in the night. Hundreds of them sit for various examinations every year. The facilities (12) & opportunities that the people in the thành phố have to further their studies và increase their knowledge of human affairs are indeed many. As a result, the people of the đô thị are usually better informed than those of the village, where even a newspaper is sometimes difficult khổng lồ get.

The thành phố could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

*
*
*

Từ vựng, nhiều tự vựng đặc biệt quan trọng trích tự bài luận

NEW WORDS1. floông xã (v) bè cánh lượt kéo đến; giao hội, tảo quần2. throb <θrɔb> (v) rộn rã, rộn lên; rung động3. sight-seer <‘sait, si:ə> (n) fan đi tmê man quan4. transact (v) tiến hành, tiến hành; giải quyết5. means of transport phương tiện đi lại vận chuyển6. commit (v) phạm phải7. misfortune (n) sự rủi ro khủng hoảng, sự bất hạnh; điều không may8. desckết thúc upon (v) ập xuống bất thần, cho bất ngờ9. greed (n) tính tmê mẩn lam10. lớn bring s.o. lớn justice
rước ai ra tòa, truy tố ai trên tòa11. on the move sầu <ɔn ðə mu:v > di chuyển12. facility (n) ĐK dễ dàng, phương tiện dễ dàng

2. Luận chủng loại tiếng Anh chủ thể Giá Trị Của Tlỗi Viện (THE VALUE OF LIBRARIES)

A good library is an ocean of information, whose boundaries continue khổng lồ extend with the endless contribution of the numerous streams of knowledge. Thus, it has a peculiar fascination for scholars, and all those whose thirst for knowledge is instable.

The usefulness of libraries in the spread of knowledge has been proved through the years. The field of knowledge is so extensive sầu and life is so brief that even the most avid reader can never expect to absorb it all. Those who have a love sầu for knowledge, therefore, try to master only a small fraction of it. Even this requires reading of hundreds of books, cheap và expensive, new và old. But few people are able to buy all the books on the subject in which they wish khổng lồ attain proficiency. It is therefore necessary for them khổng lồ visit a good library, where they can read a great variety of books on the subject they love sầu. Besides, many old and valuable books on certain subjects are found only in a good library. Even the original manuscript of an author, who died several years ago, can be found in it, sometimes.

Today, men everywhere have sầu discovered the benefits of learning. More and more books are being written to extkết thúc human knowledge & experience. Governments and individuals throughout the world are, therefore, opening more và more libraries khổng lồ enable people to read as many books as possible. Libraries have been opened even in the remodemo regions of the earth, so that people who are unable to lớn buy books from the towns can still gain access to lớn the various sources of knowledge. thiết bị di động libraries serve the people in various parts of the earth.

The importance of libraries, however, is felt most acutely by students in schools và universities, where most students are engaged in deep studies. The number of books that a student has khổng lồ study, especially at a university, is so large that unless he comes from a rich family, he can hardly buy them all. Besides, many of the books may not be available in the book-shops within his reach. It is therefore to his advantage khổng lồ visit a good library.

Some people even have then own private libraries in which they spend their leisure, reading the books that they have sầu collected over the years và drive sầu great intellectual benefit and pleasure.

Xem thêm: Truyện Ngôn Tình Insert - Ngôn Tình Incest (Cấm Luyến)

In short, libraries have sầu contributed so much khổng lồ the extension of knowledge that they have become almost indispensable khổng lồ all literate men.

NEW WORDS1. fascination <> (n) sự thôi miên; sự hấp dẫn, sự quyến rũ2. instable < in’steibl > (adj) sai trái định3. avid <> (adj) thèm khát, ước mong, thèm thuồng4. fraction <> (n) phần nhỏ dại, miếng nhỏ5. to lớn attain proficiency <> (v) trngơi nghỉ nên thạo, giỏi giang6. manuscript < > (n) bạn dạng viết tay7. acutely <> (adv) sâu sắc8. intellectual <> (adj) (nằm trong trí óc; (thuộc) trí tuệ9. to drive great intellectual benefit: theo đuổi công dụng trí thức lớn10. indispensable <> (adj) hoàn hảo cần thiết ; thiết yếu tphát âm được11. literate men <> (n) những người dân tất cả học