ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (Dùng cho sinc viên hệ Đại học tập Sư Phạm Toán thù – 3 TC) 56 580 0


Bạn đang xem: Bài giảng học thuyết giá trị

Tải Bài giảng học tập tại nhà môn Thể dục 10 - Nghỉ dịch Covid 19 - những bài tập Thể dục lớp 10 năm 2020 - 2021
Tải Bài giảng học tận nhà môn Thể dục 10 - Nghỉ dịch Covid 19 - những bài tập Thể dục lớp 10 năm 2020 - 2021 4 3 0
BÀI GIẢNG năng lượng điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ sự PHÁT TRIỂN lý LUẬN GIA TRỊ LAO ĐỘNG với lý LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG dư TRONG LỊCH sử những học THUYẾT KINH tế
BÀI GIẢNG năng lượng điện tử KINH tế CHÍNH TRỊ sự PHÁT TRIỂN lý LUẬN GIA TRỊ LAO ĐỘNG với lý LUẬN GIÁ TRỊ THẶNG dư TRONG LỊCH sử các học tập THUYẾT KINH tế 245 0


Xem thêm: tiểu luận chuyên viên ngành y tế

Bài giảng này tập trung nghiên cứu và phân tích 2 chương: Học ttiết quý giá và cực hiếm thặng dư. Nó giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng môt bí quyết tổng quan với cụ thể tốt nhất. Bên cạnh đó còn khiến cho giáo viên hoàn toàn có thể xem thêm bài bác giảng và hoàn toàn có thể vận dụng hầu như măt tốt vào bài bác giảng của mình. Chương 4+5: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ VÀ HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ A Mục đích yêu cầu: I Mục đích Kiến thức - Trang bị đến sinch viên kiến thức và kỹ năng tảng lý thuyết quý hiếm học thuyết - quý giá thặng dư Củng thay kiến thức và kỹ năng đạo giáo giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, ĐK - đời, đặc thù ưu thêm vào hàng hóa, chi phí tệ, quy chính sách cực hiếm Củng cố gắng nội dung học thuyết cực hiếm, hoc thuyết giá trị thặng dư Nghiên cứu vớt, giải sự việc hàng hóa, tiền tệ, quy mức sử dụng quý hiếm, gửi hóa tiền thành tư phiên bản, trình phân phối giá trị thặng dư buôn bản hội bốn phiên bản, chi phí công nhà nghĩa bốn bản, gửi hóa quý hiếm thặng dư thành tư bản-tích lỹ bốn phiên bản, trình lưu thông bốn quý giá thặng dư, hình hài tư hiệ tượng biểu cực hiếm thặng dư cố gắng tập trung nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề xung quanh 10 ngôn từ : Điều khiếu nại - đời cấp dưỡng sản phẩm & hàng hóa, hàng hóa, chi phí tệ, quy lý lẽ quý hiếm, gửi hóa tiền thành bốn bạn dạng, trình tiếp tế cực hiếm thặng dư thôn hội tứ phiên bản, chi phí công công ty nghĩa tứ bạn dạng, đưa hóa quý hiếm thặng dư thành bốn bản-tích lỹ bốn bản, , hình dáng tứ hiệ tượng biểu quý giá thặng dư Tìm đọc kim chỉ nam, phương tiện đi lại tiến hành, hình thức sử dụng, mục • đích hướng tới một số loại phương tiện đi lại Điều khiếu nại đời, đặc thù ưu tiếp tế hàng hóa + Điều kiện đời tồn cung ứng sản phẩm & hàng hóa + Đặc trưng ưu chế tạo hàng hóa • Hàng hóa + Hàng hóa nhị trực thuộc tính sản phẩm & hàng hóa + Tính nhì mặt lao cồn cung cấp hàng hóa + Lượng quý giá hàng hóa yếu tố tác động mang đến lượng quý giá hàng hóa • • • • Tiền Tệ + Lịch sử đời chất tiền tệ + Các chức tiền tệ Quy qui định quý hiếm + Nội dung quy điều khoản cực hiếm + Tác cồn quy lao lý quý hiếm Sự gửi hóa chi phí thành tư + Công thức chung bốn + Mẫu thuẫn công thức thông thường bốn + Hàng hóa sức lao đụng Quá trình cấp dưỡng giá trị thặng dư làng mạc hội bốn + Sự thống trình cung ứng quý hiếm sử dụng trình chế tạo cực hiếm thặng dư + Bản hóa học bốn Sự phân loại tứ thành bốn không bao giờ thay đổi tứ khả biến hóa + Tỷ xuất quý giá thặng dư trọng lượng cực hiếm thặng dư + Hai cách thức sản xuát quý hiếm thặng dư quý hiếm thặng dư cực kỳ ngạch + Sản xuất cực hiếm thăng dư - quy phép tắc tài chính hoàn hảo nhà • • • • nghĩa tư Tiền công công ty nghĩa tư + Bản chất kinh tế tài chính chi phí công + Hai hình thức tiền công công ty nghĩa tư + Tiền sự nghiệp nghĩa chi phí công thực tế Sự đưa hóa giá trị thặng dư thành tứ - tích lỹ tư + Thực hóa học hễ tích lũy tư + Tích tụ tứ tập trung tư + Cấu tạo ra hữu tư Quá trình giữ thông tư cực hiếm thặng dư + Tuần trả chu đưa bốn + Tái thêm vào lưu lại thông tư buôn bản hội + to hoảng kinh tế tài chính nhà nghĩa tứ Các hình hài tứ vẻ ngoài biểu quý giá thặng dư + Chi tiêu tiếp tế tư chủ nghĩa, lợi nhuận tỷ suất lơi nhuận + Lợi nhuân bình quân giá bán tiếp tế + Sự gửi hóa cực hiếm sản phẩm & hàng hóa thành giá bán thêm vào + Sự phân loại quý giá thặng dư kẻ thống trị bóc tách lột chủ nghĩa tứ - Kỹ Từ kỹ năng thiết bị, sau học sinh viên biết chất hàng hóa, tiền tệ, quy phương pháp cực hiếm, đưa hóa tiền thành tứ phiên bản, trình cung ứng giá trị thặng dư xã hội tư bản, chi phí công công ty nghĩa bốn bản, đưa hóa quý giá thặng dư thành tư - tích lỹ tư phiên bản, hình hài tư vẻ ngoài biểu quý hiếm thặng dư Từ vận dụng huấn luyện trong thực tế cuộc sống - Thái độ Giúp sinc viên thương yêu môn học tất cả tinh thần nghiên cứu và phân tích, học tập hăng say II - Yêu cầu Kiến thức Học xong sinc viên thâu tóm được: + Khái niệm sản phẩm & hàng hóa, chi phí tệ, quý hiếm thặng dư quy phép tắc + Nội dung, chức sản phẩm & hàng hóa, tiền tệ, quy lý lẽ cực hiếm, gửi hóa tiền thành tứ bạn dạng, trình chế tạo cực hiếm thặng dư thôn hội bốn phiên bản, chi phí công công ty nghĩa bốn bạn dạng, chuyển hóa giá trị thặng dư thành tứ - tích lỹ tư phiên bản, , hình hài tư hiệ tượng biểu quý hiếm thặng dư - Kỹ Sinc viên vận dụng kỹ năng và kiến thức học tập công việc, cuộc sống + Có khả phân tích giảng dạy + Kỹ tổ chức quản lý đồ vật nhà nước + Kỹ làm chủ Thái độ - Thực tráng lệ nội quy học viện chế độ lớp học Có thể hiện thái độ trang nghiêm, triệu tập nghe giảng, ghi chnghiền không hề thiếu Hăng hái, tích cực thành lập Lễ phép, nhân thể trọng giáo viên hòa nhã với sinh viên không giống B Kết cấu nội dung giảng Kết cấu giảng Phần Học thuyết cực hiếm a Điều kiện đời, đặc thù ưu cung ứng hàng hóa i Điều khiếu nại đời tồn thêm vào sản phẩm & hàng hóa ii Đặc biệt ưu tiếp tế hàng hóa b i Hàng Hóa ii Tính hai mặt lao hễ tiếp tế hàng hóa  Lao đụng ví dụ  Lao hễ trừu tượng Lượng quý giá sản phẩm & hàng hóa yếu tố ảnh hưởng mang lại lượng quý hiếm hàng hóa  Thước đo lượng quý hiếm hàng hóa  Các yếu tố ảnh hưởng mang đến lượng cực hiếm hàng hóa  Cấu thành lượng quý giá sản phẩm & hàng hóa iii c i ii d i ii Hàng hóa nhị thuộc tính hàng hóa • Khái niệm sản phẩm & hàng hóa • Hai trực thuộc tính hàng hóa • Mối quan hệ nam nữ hai nằm trong tính hàng hóa Tiền tệ Lịch sử đời hóa học chi phí tệ  Sự cải tiến và phát triển hình dáng cực hiếm  Bản chất tiền tệ Các chức chi phí tệ  Thước đo cực hiếm  Phương thơm một thể giữ thông  Pmùi hương một thể cất trữ  Phương thơm nhân thể toán Quy Luật Giá Trị Nội dung quy dụng cụ cực hiếm Tác rượu cồn quy phép tắc cực hiếm Phần Học thuyết quý giá thặng dư a Sự đưa hóa chi phí thành bốn i Công thức phổ biến tứ ii Mẫu thuẫn cách làm tầm thường tứ iii Hàng hóa mức độ lao cồn  Sức lao đụng điều kiện nhằm sức lao hễ vươn lên là hàng hóa  Hai ở trong tính hàng hóa sức lao cồn b i Quá trình tiếp tế quý hiếm thặng dư xóm hội tư Sự thống trình cấp dưỡng quý giá sử dụng trình cung ứng ii giá trị thặng dư Bản chất bốn Sự phân loại bốn thành bốn không bao giờ thay đổi tứ khả biến Bản chất tư Tư bất biến bốn khả đổi mới iii Tỷ xuất quý giá thặng dư cân nặng cực hiếm thặng dư  Tỷ suất cực hiếm thặng dư  Khối hận lượng cực hiếm thặng dư iv Hai cách thức sản xuát giá trị thnagwj dư cực hiếm thặng dư khôn xiết ngạch  Hai phương thức phân phối cực hiếm thặng dư  Giá trị thặng dư rất nghạch v Sản xuất cực hiếm thăng dư-quy điều khoản tài chính tuyệt vời và hoàn hảo nhất chủ nghĩa bốn c Tiền công nhà nghĩa tứ i Bản chất tài chính chi phí công ii Hai hiệ tượng chi phí công chủ nghĩa bốn iii Tiền công danh và sự nghiệp nghĩa chi phí công thực tiễn d Sự chuyển hóa quý hiếm thặng dư thành tứ bản-tích lũy tứ i Thực hóa học hễ tích điểm tư ii Tích tụ tư triệu tập bốn iii Cấu chế tạo ra hữu tư e Quá trình giữ thông tứ quý hiếm thặng dư i Tuần hoàn chu chuyển tứ  Tuần hoàn tư  Chu gửi tứ  Tư cố định bốn giữ cồn ii Tái thêm vào giữ thông tư buôn bản hội  Một số tư tưởng tái phân phối tư làng hội    Điều khiếu nại thực tái chế tạo giản 1-1 tái cung cấp mở rộng  bốn xóm hội Sự cải tiến và phát triển V.I.Lenin lý luân tái chế tạo bốn làng hội C.Mác iii to hoảng kinh tế nhà nghĩa tứ  Bản hóa học ngulặng nhân khủng hoảng kinh tế tài chính chủ nghĩa bốn  Tính chu kì củakhungr hoảng kinh tế chủ nghĩa tứ f Các hình dáng tư hiệ tượng biểu quý hiếm thặng dư i Chi tiêu tiếp tế tư chủ nghĩa, ROI tỷ suất lơi nhuận  giá cả chế tạo bốn công ty nghĩa  Lợi nhuận  Tỷ suất ROI  Những nhân tố ảnh hưởng mang đến tỷ suất lơi nhuận ii Lợi nhuân bình quan giá bán sản xuất  Cạnh tranh nội lĩnh vực hình thành quý hiếm Thị trường  Cạnh ttinh ranh ngành xuất hiện ROI bình quân iii Sự đưa hóa giá trị sản phẩm & hàng hóa thành giá chỉ chế tạo iv Sự phân chia giá tri thặng dư giai cấp bóc lột công ty nghĩa bốn  Tư tmùi hương nghiệp lợi nhuận thương thơm nghiệp  Tư giải ngân cho vay lợi tức cho vay  Quan hệ tín dụng tứ công ty nghĩa Ngân hàng lợi tức đầu tư bank  Cửa Hàng chúng tôi CP Tư abnr mang Thị Phần bệnh khân oán  Quan hệ tiếp tế tứ công ty nghĩa nông nghiệp trồng trọt địa đánh tư nhà nghĩa Trọng tâm giảng Phần Học Ttiết cực hiếm I II III IV Điều kiện đời, đặc thù ưu thêm vào sản phẩm & hàng hóa Hàng Hóa Tiền Tệ Quy giải pháp quý hiếm Phần II Học thuyết quý giá thặng dư I II III IV V VI Sự gửi hóa chi phí thành tứ Quá trình cấp dưỡng quý giá thặng dư buôn bản hội tư Tiền công chủ nghĩa tứ Sự chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản- Tích lũy tứ Quá trình lưu thông bốn quý hiếm thặng dư Các hình dáng bốn hình thức biểu cực hiếm thặng dư C - Phương thơm pháp huấn luyện và đào tạo đồ dùng học hành Phương pháp đào tạo và giảng dạy Tmáu trình Nêu sự việc Hỏi đáp Lấy chủ ý ghi bảng - Đồ sử dụng dạy học D Tài liệu phục vụ đào tạo và giảng dạy Tài liệu yêu cầu - Giáo án Giáo trình Phấn, bảng Máy chiếu Tnhãi ranh hình họa minch họa… Giáo trình Những Nguim Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác- Lenin - Tài liệu xem thêm E Nội dung lên lớp phân chia thời gian Giáo trình Kinch Tế Chính Trị- Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - Bước 1: định hình lớp: Kiểm tra sĩ số: phút ít Cách 2: Kiểm tra cũ: phút Câu hỏi: Anh ( chị ) cho biết khái niệm, nội dung tác động ảnh hưởng quy qui định giá trị chế tạo hàng hóa? Trả lời… Cách 3: Giảng Bài giảng cụ thể Nội dung học tập Chương Học Tngày tiết Giá Trị I Điều khiếu nại Chi ngày tiết giảng Các em thân thích, Trong làng mạc hội gồm thống trị tài chính trị bao gồm tính giai cấp Nó khởi nguồn từ công dụng kẻ thống trị bảo vệ tác dụng đến kẻ thống trị lứa tuổi định Nghiên cứu giúp kinh tế tài chính trị Việc làm cho quan trọng cho những người Muốn tăng lên cải, tăng thêm phong phú phải bao gồm kiến thức kỹ thuật, làm chủ kinh doanh, kiến thức kinh tế trị ssống mang lại nắm bắt Trong học tập ngày lúc này, Tôi em phân tích kinh tế tài chính trị rõ ràng Chương thơm nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lenin Trong chương tất cả gồm nội dung sau: - Điều kiện đời, đặc trưng ưu thêm vào sản phẩm & hàng hóa - Hàng Hóa - Tiền Tệ Học thuyết giá trị Học tngày tiết cực hiếm (cực hiếm lao động) phát xuất điểm toàn trình bày kinh tế Mác Trong lý thuyết Mác phân tích mối quan hệ người với những người, tất cả tương quan Chú thích hợp (4-5 phút) (Ttiết trìnhGợi msinh hoạt vấn đề) (5 phút) Giảng viên ý dẫn dắt cuốn hút, đời , đặc trưng ưu cấp dưỡng sản phẩm & hàng hóa Điều khiếu nại đời tồn cấp dưỡng hàng hóa tới vật biểu hình thái quan hệ nam nữ đồ gia dụng cùng với đồ vật Trung tâm kinh tế để xác lập quan hệ nam nữ người với người thông qua quan hệ tình dục vật dụng cùng với đồ vật lao hễ, thực thể, nguyên tố cấu thành giá trị sản phẩm & hàng hóa Để tìm kiếm hiểu rõ lý thuyết quý giá trước hết khám phá điều kiện đời, đặc thù ưu sản xuất hàng hóa Lịch sử trở nên tân tiến cung ứng xã hội trải qua nhị đẳng cấp tổ chức triển khai kinh tế tài chính, thêm vào từ cấp từ túc sản xuất sản phẩm hoá Sản xuất trường đoản cú cung cấp trường đoản cú túc dạng hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhưng mà thành phầm lao hễ tạo ra nhằm để thỏa mãn thẳng nhu yếu người cấp dưỡng Còn tiếp tế sản phẩm hoá giao diện tổ chức triển khai tài chính mà thành phầm thêm vào nhằm thương lượng mua bán Thị phần Sản xuất sản phẩm & hàng hóa đời sự thay đổi lịch sử dân tộc cách tân và phát triển xóm hội loài fan, đưa loài tín đồ thoát ra khỏi trình trạng “mông muội”, xóa bỏ tài chính tự nhiên, cải tiến và phát triển hối hả lực lượng chế tạo cải thiện hiệu tài chính làng mạc hội Sản xuất sản phẩm hoá đời, gồm đủ nhị điều kiện sau đây: Thứ đọng duy nhất, phân lao động hễ thôn hội Phân công tích động xóm hội phân chia lao động xóm hội phương pháp từ bỏ phạt thành ngành, nghề khác Phân lao động động làng mạc hội chế tạo ra trình độ chuyên môn hoá lao đụng, dẫn mang lại chuyên môn hoá cung cấp Do phân công tích động làng mạc hội đề nghị fan chế tạo làm các bước rõ ràng, bọn họ tạo ra một vài ba một số loại sản phẩm định Song sống fan lại nên mang lại nhiều nhiều loại thành phầm không giống Để chấp thuận nhu yếu, đòi hỏi họ đề xuất tất cả côn trùng tương tác nhờ vào vào nhau, đề xuất thương lượng sản phẩm mang lại do đó, phân cần lao rượu cồn thôn hội Tuy nhiên, phân công huân rượu cồn làng mạc hội điều kiện máy chưa đầy đủ nhằm cung cấp mặt hàng hoá đời tồn C Mác chứng tỏ rằng, cchồng thị tộc lôi cuốn nhằm giảm tính chán nản môn học tập.( Có thể search video, hình ảnh tất cả văn bản liên quan để dẫn dắt vào bài) (4 phút) Đặt câu hỏi: Anh(chị) hiểu hàng hóa? ( Lấy chủ kiến ghi bảng) VD: Ngày xưa, chưa có khí gas fan ta sử dụng củi nhằm nấu bếp, có gas củi tận dung đốt làm than, sử dụng vào mục tiêu không giống (diễn giả ) Ấn Độ thời cổ gồm phân công tích rượu cồn cụ thể, sản phẩm lao động không trở nên hàng hoá bốn liệu chế tạo tầm thường bắt buộc thành phầm đội thêm vào trình độ hoá tầm thường, công xã phân păn năn trực tiếp mang lại thành viên nhằm tán đồng nhu cầu Tại không sinh ra quan hệ tình dục trao đổi, không đủ điều kiện nhằm đời tồn cung cấp sản phẩm & hàng hóa Vì vậy, phân công huân hễ buôn bản hội ĐK đề xuất, mong cung ứng sản phẩm hoá đời tồn bắt buộc gồm điều kiện đồ vật nhị Thđọng nhị, tách bóc biệt tương đối mặt kinh tế tài chính bạn cấp dưỡng Sự bóc biệt tồn quan hệ download không giống bốn liệu sản xuất, cơ mà khởi thuỷ chế độ tứ hữu nhỏ tứ liệu tiếp tế, xác định bạn cài đặt tư liệu cung cấp người cài đặt thành phầm lao rượu cồn Quan hệ thiết lập khác vể bốn liệu sản xuất làm cho cho tất cả những người thêm vào độc lập, đối lập với nhau, tất họ lại nằm khối hệ thống phân cần lao hễ xã hội cần bọn họ phụ thuộc vào lẫn thêm vào chi tiêu và sử dụng Trong ĐK đó, chủ thể tài chính ước ao tiêu dùng sản phẩm bọn họ đề nghị trải qua điều đình, mua bán Đây điều kiện đầy đủ cho đời tồn cung cấp sản phẩm & hàng hóa Sản xuất sản phẩm & hàng hóa đời bao gồm đôi khi nhì điều kiện nói bên trên, thiếu thốn hai ĐK chế tạo hàng hóa thành phầm lao cồn không với hình hài hàng hóa khác lạ ưu cấp dưỡng hàng hóa Sản xuất hàng hóa đời bước ngoặt cản lịch sử cải cách và phát triển làng mạc hội loại người So với tiếp tế tự cung từ bỏ cấp cho, cấp dưỡng hàng hóa có đặc trưng ưu sau đây: - Sản xuất hàng hóa cung ứng cho tất cả những người khác, cho thôn hội, tiếp tế nhằm chào bán, mục tiêu lợi tức đầu tư, tạo nên rượu cồn lực mạnh khỏe liên tưởng chế tạo sản phẩm & hàng hóa cách tân và phát triển Còn cung ứng tự cung tự túc từ cấp cho với mục tiêu thêm vào cực hiếm thực hiện để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chi tiêu và sử dụng tín đồ cung ứng, cần ko tạo động lực thúc đẩy tiếp tế cải tiến và phát triển (4 phút) VD: Sản xuất hàng hóa mang đến các công dụng không giống nhau: thảo luận, mua bán, sử dụng sản phẩm & hàng hóa với khá nhiều mục đích khác Anh A thêm vào bán cho anh B điện thoại thông minh Anh B trả Sự đưa hóa giá trị hàng hóa Biện pháp cạnh tranh: trường đoản cú dịch chuyển bốn từ bỏ ngành quý phái ngành khác, tức phân phối hận tứ (c v) vào ngành cấp dưỡng không giống Kết cạnh tranh xuất hiện tỷ suất lợi nhuận bình quân, cực hiếm hàng hóa đưa thành giá thêm vào Chúng ta biết, ngành cung ứng gồm điêu kiện tự nhiên và thoải mái, kinh tế, nghệ thuật tổ chức triển khai cai quản không giống nhau, yêu cầu tỷ suất ROI không giống Giả sử tất cả cha ngành cấp dưỡng không giống nhau, tứ ngành 100, tỷ suất cực hiếm thặng dư 100% vận tốc chu chuyển bốn ngành Nhưng cấu tạo hữu bốn ngành khác biệt, bắt buộc tỷ suất ROI khác Tỷ suất lợi tức đầu tư trung bình tỷ số tính theo Phần Trăm tổng giá trị thặng dư toàn bô tư làng mạc hội đầu tư chi tiêu vào ngành thêm vào bốn nhà nghĩa, ký hiệu lúc xuất hiện tỷ suất lợi nhuận bình quân lượng lợi tức đầu tư tứ ngành sàn xuất không giống tính theo tỷ suất lợi tức đầu tư bình quân, kia, lượng tứ ứng nhau, dù đầu tư vào ngành thu lợi nhuận nhau, gọi lợi tức đầu tư bình quân Vậy, ROI bình quân so ROI bốn nhau, đầu rư vào ngành không giống nhau, cấu tạo hữu bốn nào, ký kết hiệu Bởi vậy, quá trình tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh từ bỏ công ty nghĩa bốn bạn dạng, quý giá thặng dư biểu thành ROI bình quân quy luật quý giá thặng dư biểu thành quy hình thức lợi tức đầu tư bình quân Sự hiện ra tỷ suất lợi nhuận bình quân lợi tức đầu tư bình quân bít giấu thực ra bóc lột chủ nghĩa bốn Sự có mặt tỷ suất ROI trung bình lợi nhuận bình quân góp thêm phần vào điều tiết kinh tế, không làm cho xong xuôi trình đối đầu và cạnh tranh xã hội tư bạn dạng, trái lại đối đầu tiếp nối Cùng với ra đời tỷ suất lợi tức đầu tư bình quân lợi (3-4 phút) nhuận trung bình quý giá hàng hóa đưa trở thành giá ( thuyết trình) cấp dưỡng Giá tiếp tế ngân sách cung cấp cùng với lợi tức đầu tư bình quân thành giá bán phân phối Sự phân loại giá chỉ thặng dư thống trị tách lột công ty nghĩa tứ Tiền đề giá bán tiếp tế xuất hiện tỷ suất ROI bình quân Điều khiếu nại nhằm cực hiếm hàng hóa biến hóa thành giá bán cung cấp có có: đại công nghiệp khí tư chủ nghĩa vạc triển: contact rộng rãi ngành sản xuất; quan hệ nam nữ tín dụng thanh toán cải tiến và phát triển, tư từ dịch rời trường đoản cú ngành sang ngành không giống Trong chế tạo sản phẩm & hàng hóa giản đơn giá bán sản phẩm & hàng hóa luân chuyển quanh quý giá sản phẩm & hàng hóa Giờ đây, giá chỉ hàng hóa luân chuyển xung quanh giá bán chế tạo Xét khía cạnh lượng, ngành, giá chỉ cung cấp giá trịhàng hóa ko nhau, đứng phạm vi toàn làng hội tổng giá bán tiếp tế tổng mức sản phẩm & hàng hóa Trong quan hệ quý hiếm sở, văn bản mặt giá sản xuất; giá chỉ cung cấp sngơi nghỉ giá chỉ Thị Trường, giá chỉ Thị trường xoay xung quanh giá chỉ cung cấp a) Tư tmùi hương nghiệp lợi tức đầu tư thương thơm nghiệp (7-8 phút) (tmáu trình-vấn - Tư thương nghiệp chủ nghĩa tư đáp- bàn luận Trong trình tuần trả chu gửi bốn công nhóm) nghiệp, tiếp tục bao gồm phận tứ tồn Ví dụ: Một công ty tư hình hài bốn sản phẩm & hàng hóa (H’), đợi để đưa hóa công nghiệp thành tứ chi phí tệ (T) Do cách tân và phát triển phân công tích gồm lượng tứ rượu cồn làng hội, đến trình độ định, tiến trình ứng trước bóc riêng biến đổi chức trình độ chuyên môn 900, loại hình bốn marketing đơn lẻ, tứ phân tạo thành thương nghiệp (tư sale sản phẩm hóa) 7đôi mươi c + 180 v vì thế, chủ nghĩa bốn phiên bản, tứ tmùi hương nghiệp Giả định m" = phận tứ công nghiệp bóc tách tránh 100% cực hiếm giao hàng trình lưu giữ thông sản phẩm & hàng hóa tư công sản phẩm & hàng hóa là: 7đôi mươi c + 180 v+ nghiệp 180 m= 1.080 Công thức chuyên chở tứ thương nghiệp là: Tỷ suất lợi nhuận công nghiệp là: T-H-T’ p’công = ngiệp Với công thức này, sản phẩm & hàng hóa chuyển nơi nhì lần: x100%=20% (1) Từ tay bên tứ công nghiệp sang tên đơn vị tứ thương nghiệp; (2) Từ tay công ty tứ thương thơm nghiệp sang tay người tiêu dùng Điều cho biết thêm bốn thương thơm nghiệp hoạt động trong; lĩnh vực lưu giữ thông không Nhưng tứ tmùi hương nghiệp tmê man gia vào trình marketing bí quyết với hình hài tứ phân phối Thành lập từ bỏ bốn công nghiệp, song lại thực chức trình độ chuyên môn riêng rẽ tách bong khỏi chức thêm vào bốn công nghiệp bắt buộc tư tmùi hương nghiệp tất cả điểm sáng vừa dựa vào vào tứ công nghiệp lại vừa độc lập bốn công nghiệp - Lợi nhuận thương nghiệp biến đổi Giả sử tứ thương thơm nghiệp ứng 100 bốn nhằm sale Bởi vậy, tổng tư ứng tứ công nghiệp tư thương thơm nghiệp là: 900 + 100 = 1.000, tỷ suất lợi nhuận trung bình là: = x 100%= Tư thương nghiệp xét chức mua bán hoạt động lĩnh vực lưu giữ thông, bóc tách bong khỏi chức cung ứng bốn công nghiệp Mà theo lý luận quý hiếm C.Mác giữ thông ko trí tuệ sáng tạo quý giá, không sáng tạo giá bán tri thặng dư lợi nhuận Nhưng thực tế, nhà tứ tmùi hương nghiệp tmê mệt gia hoạt động nghành nghề lưu thông hàng hóa tất nhằm mục đích vào lợi tức đầu tư thương thơm nghiệp kết họ thu 18% lợi n Vậy, hóa học lợi tức đầu tư thương nghiệp gì? Theo tỷ suất lợi nhuận phổ biến này, Nguồn nơi bắt đầu từ đâu? tư công Nếu xét kỹ càng lưu giữ thông túy câu hỏi chế tạo ra giá chỉ nghiệp thu trị thặng dư phân chia quý giá thặng dư nhị sự việc không giống số lợi tức đầu tư Lĩnh vực giữ thông hoạt động động thương thơm 18% số nghiệp ko tạo nên giá chỉ thặng dư, tư ứng (tức địa điểm, khoảng quan trọng lưu thông trở nên tân tiến 18% 900, thêm vào tái cung ứng buộc phải bốn tmùi hương nghiệp 162) bốn tmê say gia vào Việc phân chia cực hiếm thặng dư cùng với công nghiệp tứ công nghiệp phần giá trị thặng dư nhưng mà tứ bán hàng hóa thương thơm nghiệp chia lợi tức đầu tư thương thơm nghiệp mang đến tứ thương nghiệp theo giá: nhuận tmùi hương nghiệp 900 + 162 = 1062 bởi thế, lợi tức đầu tư thương thơm nghiệp phần cực hiếm Còn bốn thặng dư sáng tạo nghành sản xuất tứ thương thơm nghiệp công nghiệp nhượng lại cho bốn thượng nghiệp, nhằm bán sản phẩm mang đến tứ tmùi hương nghiệp thực chức lưu giữ thông người tiêu dung Để làm rõ trình phân loại quý hiếm thặng dư tứ theo giá giá công nghiệp tứ thương thơm nghiệp, ta xét ví dụ sau trị sản phẩm & hàng hóa, tức (giả định ví dụ không xét đến chi phí lưu lại thông): 1.080 Chênh lệch b) Tư cho vay vốn lợi tức cho vay giá thành giá bán - Tư giải ngân cho vay công ty nghĩa tứ Trong trình tuần trả chu đưa cùa tứ công nghiệp, thường xuyên bao gồm phận tư chi phí tệ tâm trạng thảnh thơi Tình trạng tiền nhằm rỗi lại xích míc cùng với hóa học tư luôn di chuyển Chỉ trình vận tải tư có khả sinh lãi Mặt không giống, có khác biệt hội marketing đơn vị bốn riêng biệt Vì vậy, xét thời khắc tất cả nhà tư lẻ tẻ bao gồm tiền để rỗi, tuy nhiên lại có công ty bốn khác tìm hội chi tiêu lại rẩt đề xuất chi phí Từ phát sinh quan hệ giới tính cung - cầu tư chi phí tệ xuất quan hệ giới tính vay mượn mượn lẫn nhau, bên cung tư tiền tệ bên giải ngân cho vay, mặt cầu tứ chi phí tệ bên vay mượn Như vậy, bốn giải ngân cho vay bốn chi phí tệ tạm thời nhàn nhã mà người chủ sơ hữu cho tất cả những người khác thực hiện thời hạn nhằm mục đích thừa nhận số tiền lời định, số chi phí lời hotline chiến phẩm Ký hiệu z Tư cho vay gồm Đặc điểm khác cùng với tư công nghiệp tư thuơng nghiệp Điều thể chỗ: bốn cho vay quyền thiết lập tứ tách bóc tách với quyền sử dụng bốn bản; tư cho vay sản phẩm & hàng hóa đặc trưng Tư giải ngân cho vay vận tải theo phương pháp T – T T" = T + z Nhìn vào phương pháp này, đi lại bốn cho vay biểu quan hệ bên bốn giải ngân cho vay nhà bốn vay mượn, tiền đẻ tiền Do kia, quan hệ tình dục bóc lột tứ nhà nghĩa che giấu cách kín đáo nhất; bốn cho vay trlàm việc yêu cầu thần túng thiếu sùng bái - Lợi lức tỷ suất chiến phẩm • Lợi tức Để nắm rõ xuất phát hóa học lợi tức rất cần phải cẩn thận loại giữ đưa đồng xu tiền trường đoản cú công ty tứ cho vay mang lại nhà tứ vay mượn ngược trở lại thiết lập cùa tư tmùi hương nghiệp lợi tức đầu tư thương nghiệp Trong ví dụ ROI thương thơm nghiệp là: Pthương nghiệp = 1.080 - 1.062 =18 Khoản lợi tức đầu tư thương nghiệp 18 khớp ứng cùng với tỷ suất 18% tư thương nghiệp ứng trước lấy ví dụ như hiện ra địa đánh chênh lệch (I) thu ruộng khu đất gồm độ phì nhiêu thoải mái và tự nhiên vừa đủ tốt Giả sử tất cả tía mộng khớp ứng cùng với tía cường độ phì nhiêu khác nhau: xuất sắc, mức độ vừa phải xấu Tư chi tiêu bố nhau, vớ 100 tỷ suất lợi nhuận bình quân ( ’) 20% Nhưng không giống độ phì nhiêu đất đai đề xuất sản lượng thu bố Do gồm bốn chi phí tệ để đề xuất bên tứ cho vay chuyển tiền đến bên bốn vay áp dụng Tiền nhàn nhã vào tay công ty bốn vay mượn trở thành bốn hoạt động Trong trình đi lại, tứ chuyển động thu ROI bình quân Nhưng để sở hữu bốn hoạt động, trước bắt buộc vay mượn, buộc phải bên tư vay (tức tứ hoạt động) ko hưởng toàn lợi tức đầu tư bình quân, nhưng mà số lợi tức đầu tư trung bình bao gồm phần trích nhằm trả đến nhà tứ cho vay hiệ tượng chiến phẩm Phần lại lợi tức đầu tư trung bình các khoản thu nhập bên tứ vay mượn (tứ hoạt động) gọi ROI doanh nghiệp Bởi vậy, chiến phẩm (z) phần lợi tức đầu tư bình quân mà nhà bốn vay mượn bắt buộc trả đến công ty tư giải ngân cho vay vào lượng bốn chi phí tệ mà lại công ty tư giải ngân cho vay vứt đến bên bốn vay áp dụng Nguồn gổc lợi tức từ bỏ cực hiếm thặng dư người công nhân có tác dụng thuê sáng chế trường đoản cú lĩnh vực cung cấp Vì vậy, khẳng định bốn cho vay vốn loại gián tiếp bóc lột công nhân có tác dụng thuê trải qua công ty tứ vay mượn Vì phần lợi nhuận trung bình, phải thông thường, số lượng giới hạn cống phẩm khoảng: 0<...>... ra quý giá thặng dư như vậy nào? (2-3 phút) Dẫn dắt, gửi học tập viên vào bài học: Quá trình tứ phiên bản tạo nên quý hiếm thặng dư? Mục đích của cấp dưỡng bốn bản nhà nghĩa không phái là giá chỉ (5-6 phút) duy nhất thân quá trình cung cấp ra quý giá sử dụng và quá trình cung ứng ra quý hiếm thặng dư trị thực hiện mà giá trị, không chỉ có vậy, cũng chưa hẳn là quý hiếm đối chọi thuần nhưng mà là giá trị thặng dư Nhưng để cung ứng giá trị thặng. .. 24$) Giá trị vì chưng lao đụng trừu tượng của công nhân tạo nên vào quá trình sản xuất Điện thoại tư vấn là cực hiếm new (trong ví dụ là 6$) Phần quý hiếm bắt đầu này to hơn giá trị sức lao động, nó bằng quý giá mức độ lao cồn cùng với cái giá trị thặng dư Vậy, cực hiếm thặng dư là 1 thành phần của cực hiếm new thay đổi ra phía bên ngoài quý giá mức độ lao hễ bởi công nhân có tác dụng mướn tạo ra với bị nhà tứ phiên bản chỉ chiếm không Quá trình phân phối ra cực hiếm thặng. .. ra giá trị sử dụng với quá trình béo lên của quý hiếm giỏi là quy trình cung cấp quý giá thặng dư Từ sự nghiên cứu quá trình tiếp tế quý hiếm thặng dư, hoàn toàn có thể đúc kết hầu hết Tóm lại sau đây: Một là, đối chiếu quý hiếm thành phầm được cấp dưỡng ra (20kilogam sợi), họ thấy có nhì phần: Giá trị mọi tứ liệu cấp dưỡng nhờ vào lao rượu cồn rõ ràng của người công nhân mà được bảo toàn cùng dịch chuyển vào sản phẩm mới Hotline là giá trị. .. luật pháp cực hiếm được diễn đạt trải qua sự chuyển vận của Chi phí sản phẩm hoá Vì quý hiếm là cửa hàng của Ngân sách chi tiêu, còn Chi tiêu là sự bộc lộ bởi tiền bạc quý giá, bắt buộc thứ 1 giá cả nhờ vào vào quý hiếm Trên Thị trường, ko kể giá trị, giá thành còn nhờ vào vào các nhân tố không giống như: cạnh tranh, cung - cầu, sức tiêu thụ của đồng xu tiền Sự ảnh hưởng của các nhân tố này tạo cho Chi phí mặt hàng hoá bên trên Thị phần bóc tách rời quý giá. .. thân quý hiếm sử dụng và cực hiếm miêu tả sinh hoạt chỗ: bạn làm ra sản phẩm & hàng hóa rước xuất bán chỉ quyên tâm mang đến giá trị hàng hóa bởi vì bản thân tạo sự, ví như họ tất cả chăm chú mang đến giá trị sử dụng cũng đó là để có giá tốt trị Ngược lại, fan mua sắm và chọn lựa hóa lại chỉ để ý mang đến giá trị sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, tuy vậy ao ước tiêu dùng giá trị thực hiện kia người mua cần trả quý hiếm của nó cho người bán Nghĩa là quy trình triển khai quý hiếm bóc... trị thặng dư, trước tiên nhà tứ bản phải sản xuất ra một quý giá áp dụng làm sao kia, do quý hiếm thực hiện là vật dụng với quý giá điều đình là quý hiếm thặng dư Vậy, quá trình cung ứng tứ bạn dạng nhà nghĩa là việc thống duy nhất giữa quá trình thêm vào ra giá trị sử dụng và quy trình thêm vào ra quý giá thặng dư Quá trình cung cấp vào nhà máy sản xuất tứ bản mặt khác là quá trình công ty bốn bạn dạng chi tiêu và sử dụng mức độ lao cồn với tứ liệu... quan mang lại (4 phút) ( Thuyết trìnhdẫn dắt, ktương đối gợi bài học) Trước khi sang trọng bài bác bắt đầu giáo viên nhắc lại một chút kỹ năng cũ sẽ học bài trước, hoặc hoàn toàn có thể mời sinc viên nhắc lại kiến thức cũ rồi tổng phù hợp lại cực hiếm thặng dư Chính vì vậy,vấn đề nghiên cứu về lý thuyết cực hiếm thặng dư để giúp đỡ bọn họ gồm có dìm thức đúng mực về tuyến đường đi lên tạo CNXH sinh sống cả nước mà Đảng và Nhà nước đã chọn... T" = T + T Số tiền trội hơn so với sổ chi phí đã ứng ra (T), C.Mác Hotline là quý hiếm thặng dư Số tiền ứng ra lúc đầu sẽ chuyển hóa thành tư bạn dạng Vậy, tứ bạn dạng là quý hiếm đem lại quý giá thặng dư Mục đích giữ thông tư phiên bản là việc mập lên của quý hiếm, là quý giá thặng dư, đề xuất sự chuyển động của bốn phiên bản là không có số lượng giới hạn, bởi sự Khủng lên của quý hiếm là không có giới hạn C.Mác hotline phương pháp T - H - T là phương pháp chung... gọi là túi tiền hàng hoá Hay nói theo cách khác, Chi tiêu là vẻ ngoài biểu hiện bởi tài chánh cực hiếm mặt hàng hoá Giá cả sản phẩm hoá chịu đựng ảnh hưởng của các nhân tố sau đây:    Giá trị hàng hoá Giá trị của tiền Quan hệ cung - cầu về sản phẩm hoá Nhưng vì cực hiếm hàng hóa là câu chữ của túi tiền, bắt buộc trong tía nhân tố nêu bên trên thì quý hiếm vẫn là yếu tố đưa ra quyết định giá cả Để chi phí làm cho được chức năng thước đo cực hiếm thì... phương ra giá trị thặng dư pháp ttiết - Trường phù hợp hiệp thương ngang giá: trình-gợi mởNếu sản phẩm & hàng hóa được trao đổi ngang giá, thì chỉ gồm sự nỗ lực biện chứng) thay đổi hình thái của giá trị, từ tiền thành hàng và từ mặt hàng Ví dụ: Vải download thành chi phí, còn tổng vốn tương tự như phần quý giá phía trong với cái giá 10 đồng, tay từng mặt tsay mê gia dàn xếp trước sau vẫn không thay đổi Khi tín đồ thợ Tuy nhiên, về phương diện giá trị sử