MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TPhường. HỒ CHÍ MINH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Thành Phố HCM, ngày 23 tháng 3 năm 2017

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao cồn trên địa bàn Thành phố.

Bạn đang xem: Thông tin vĂn bẢn

1. Cơ quan lại Bảo hiểm xã hội cung cấpPhiếu so sánh quá trình đóng góp BHXH (Gọi tắt là Mẫu số 03) của fan lao độngđã tđê mê gia BHXH cho đơn vị sử dụng lao cồn trải qua tổ chức các dịch vụ bưuchủ yếu, mặt khác gửi file dữ liệu Danh sách giao dấn sổ BHXH (Gọi tắt là Mẫu số01) qua liên tưởng email của đơn vị.

Người lao rượu cồn sau khi soát sổ, ràrà thông báo, ngôi trường đúng theo đọc tin chưa đúng, gần đầy đầy đủ thì ghi ngôn từ đềnghị điều chỉnh, ký kết xác nhận vào Mẫu số 03 chuyển mang đến đơnvị. Đơn vị bình chọn, xác định lại các ngôi trường đúng theo không đúng sót lập Danh sách lao độngtyêu thích gia BHXH, BHYT (chủng loại D02-TS) hoặc Tờ khai cung cấp và chuyển đổi thông tinfan tmê man gia BHXH, BHYT (mẫu mã TK1-TS) nộp hồ sơ giao dịch thanh toán năng lượng điện tử theo Phiếugiao nhấn hồ sơ 103 với ghi crúc mã số làm hồ sơ thanh toán năng lượng điện tử vào Mẫu số 03 đểđiều chỉnh trước lúc gửi sổ đến phòng ban BHXH.

3. Sau khi bạn lao hễ, đơn vị đãkiểm tra, thanh tra rà soát thông tin đóng góp BHXH thì đơn vị chức năng nộp: sổ BHXH; Mẫu số 01 có kýxác thực, đóng góp dấu; Mẫu số 03 gồm ký kết xác nhận của fan lao động và cam kết, đóng góp dấucủa đơn vị chức năng theo Phiếu giao nhấn làm hồ sơ 3trăng tròn và gửi tệp tin dữliệu Mẫu số 01 qua thúc đẩy gmail nhưng ban ngành BHXH đang gửi mang đến đơn vị chức năng trước kia.

4. Một số lưu ý:

- Trường đúng theo ngôn từ đề xuất điềuchỉnh quá vượt số trangthì bạn lao rượu cồn in Mẫu số 03 từ bỏ trang web của BHXH TPhường.HCM nhằm ghi bổ sung thêm với đính kèm cùng với Mẫu số 03bởi vì cơ sở BHXH đã cung cấp.

- Trường thích hợp đơn vị chức năng nộp cục bộ sổBHXH theo file tài liệu Mẫu số 01 thì thẳng in ký chứng thực, đóng góp lốt hoặc thông tin qua tin nhắn cho cơ sở BHXH để in đưa về đến đơn vị chức năng ký kết xác thực, đónglốt.

- Trường thích hợp đơn vị chức năng nộp sổ BHXHtheo từng đợt thì tự in Mẫu số 01 theo số lượng sổnộp đến ban ngành BHXH cùng ký kết chứng thực, đóng góp vết.

- Trường hợp đơn vị có nhu cầu intờ rời theo mã cơ sở để dễ dàng vào việclàm chủ thì nộp làm hồ sơ thanh toán giao dịch điện tử theo Phiếu giao nhận làm hồ sơ 103 với cungcung cấp file tài liệu mã phòng ban cho cơ quan BHXH để cậpnhật.

Trong quá trình tiến hành, trường hợp gồm vướngmắc đơn vị chức năng áp dụng lao đụng kịp lúc phản ảnh về Bảo hiểm thôn hội Thành phố đểđược giải đáp, giải quyết./.

Xem thêm: Thông Tư 12/2019/Tt - Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn9

Nơi nhận: - Nlỗi trên; - Ban Giám đốc BHXHTP. (nhằm b/c); - Các phòng nghiệp vụ (nhằm thực hiện); - BHXH quận, huyện (nhằm thực hiện); - Đăng thiết lập trên Website BHXH TP; - Lưu: VT, CST(Trung).