Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược trang bị Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản edquebecor.com giới và đăng ký thực hiện Phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: 44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 12/2019/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Hà Thành, ngày 26 tháng 08 năm 2019


Cnạp năng lượng cứ Luật Giáo dục đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005; Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của nhà nước lao lý tác dụng, trách nhiệm, quyền lợi với cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục cùng Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP.. ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước công cụ chi tiết và khuyên bảo thực hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP.. ngày 101/05 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước nguyên tắc chi tiết và trả lời thực hiện một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường. ngày 09 mon 0một năm 2013 của nhà nước sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước biện pháp chi tiết cùng lí giải thực hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CPhường. ngày thứ nhất mon 9 năm 2017 của Chính phủ về huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng cán cỗ, công chức, viên chức;

Căn uống cứ đọng Biên bản đánh giá và thẩm định của Hội đồng đánh giá và thẩm định Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên thầy giáo mần nin thiếu nhi trên biên bạn dạng buổi họp ngày 30 tháng 10 năm 2018;


Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán bộ cai quản giáo dục;

Sở trưởng Bộ Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ban hành Thông tứ ban hành Cmùi hương trình tu dưỡng liên tục giáo viên mầm non.


Điều 1. Ban hành đương nhiên Thông bốn này Cmùi hương trình tu dưỡng liên tục gia sư mần nin thiếu nhi.
Điều 2. Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 12 mon 10 năm 2019 Thông bốn này sửa chữa thay thế Thông tứ số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành phát hành Cmùi hương trình bồi dưỡng tiếp tục gia sư thiếu nhi.
Điều 3. Chánh Văn uống chống, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ làm chủ dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng bao gồm liên quan nằm trong Sở giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản, Giám đốc slàm việc dạy dỗ với đào tạo và huấn luyện, những tổ chức triển khai cùng cá thể có liên quan Chịu đựng trách nhiệm thi hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Văn chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng chống Tổng Bí thư; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Văn uống phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Sở trưởng; - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia thay đổi giáo dục với đào tạo; - Hội đồng Quốc gia giáo dục và đào tạo và Phát triển nhân lực; - Các Bộ, cơ sở ngang Sở, cơ sở thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, đô thị trực ở trong TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - Trang thông báo điện tử của Chính phủ; - Trang đọc tin điện tử của Bộ Giáo dục cùng Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa


CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON (Ban hành đương nhiên Thông tứ số: 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2019 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo)

I. Mc đích

Cmùi hương trình bồi dưỡng liên tục giáo viên mầm non nhằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng, tài năng chuyên ngành đề nghị thường niên so với cô giáo mầm non; là địa thế căn cứ để cai quản, chỉ đạo, tổ chức triển khai cùng soạn tài liệu giao hàng công tác bồi dưỡng, trường đoản cú tu dưỡng nhằm nâng cao năng lượng trình độ, nghiệp vụ của giáo viên thiếu nhi (GVMN), đáp ứng nhu cầu yên cầu vị trí bài toán có tác dụng, cải thiện mức độ thỏa mãn nhu cầu của thầy giáo thiếu nhi cùng với trải nghiệm phát triển giáo dục mần nin thiếu nhi (GDMN) với thưởng thức của chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Cmùi hương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) thầy giáo thiếu nhi vận dụng so với thầy giáo sẽ quan tâm, nuôi chăm sóc cùng dạy dỗ trẻ em tại nhà tphải chăng, đội tthấp, trường mẫu giáo, lớp chủng loại giáo, ngôi trường mần nin thiếu nhi nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi thông thường là cơ sở GDMN).

III. Nội dung lịch trình bồi dưỡng

1. Nội dung chương trình tu dưỡng cập nhật kỹ năng, khả năng nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ năm học tập dạy dỗ thiếu nhi vận dụng trong cả nước (điện thoại tư vấn là văn bản lịch trình tu dưỡng 01):

Sở giáo dục và đào tạo với Đào chế tác biện pháp rõ ràng theo mỗi năm học tập những câu chữ bồi dưỡng về nhà trương, chế độ phát triển giáo dục mần nin thiếu nhi, chương trình dạy dỗ thiếu nhi, các hoạt động giáo dục thuộc công tác giáo dục thiếu nhi.

2. Nội dung công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm trở nên tân tiến giáo dục thiếu nhi theo từng thời kỳ của mỗi địa pmùi hương (Điện thoại tư vấn là câu chữ công tác tu dưỡng 02):

Sở dạy dỗ và đào tạo giải pháp ví dụ theo từng năm học những nội dung tu dưỡng về cải cách và phát triển giáo dục mần nin thiếu nhi của địa phương, tiến hành chương trình giáo dục mầm non, công tác dạy dỗ địa phương; phối hợp với các dự án công trình nhằm triển khai chiến lược tu dưỡng thường xuyên (trường hợp có).

3. Nội dung công tác bồi dưỡng trở nên tân tiến năng lực nghề nghiệp thỏa mãn nhu cầu kinh nghiệm địa chỉ bài toán làm cho, kỹ năng và kiến thức, khả năng chăm ngành (Gọi là văn bản lịch trình tu dưỡng 03)

Giáo viên mần nin thiếu nhi lựa chọn những tế bào đun bồi dưỡng nhằm cải cách và phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu yên cầu địa điểm bài toán làm, kỹ năng, kĩ năng chuyên ngành, số lượng mô đun trường đoản cú lựa chọn từng năm thực hiện theo phép tắc trên khoản 2 Mục IV của Cmùi hương trình này. Các tế bào đun tu dưỡng, cụ thể nlỗi sau:

Tiêu chuẩn

Mã tế bào đun

Tên và ngôn từ chính của mô đun

Yêu cầu nên đạt đối với ngưi học

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phđộ ẩm hóa học đơn vị giáo

GVMN 1

Đạo đức nghề nghiệp của tín đồ GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức công việc và nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao rượu cồn nghề nghiệp và công việc với đề nghị về đạo đức công việc và nghề nghiệp của GVMN.

3. Các phép tắc quy định về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc của bạn GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo, giáo dục trẻ em của tín đồ GVMN.

- Phân tích được các tận hưởng với luật về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp của tín đồ GVMN.

- Vận dụng kiến thức được sản phẩm vào từ bỏ Reviews mức độ đáp ứng nhu cầu của bạn dạng thân đối với những đề nghị với luật pháp về đạo đức nghề nghiệp và công việc, luật lệ ứng xử vào công ty ngôi trường.

- Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp và công việc.

10

10

GVMN 2

Quản lý cảm giác phiên bản thân của người GVMN vào vận động nghề nghiệp

1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong vận động công việc và nghề nghiệp.

2. Quản lý cảm hứng bạn dạng thân của GVMN vào chuyển động nghề nghiệp.

3. Kỹ năng quản lý xúc cảm bản thân của GVMN trong chuyển động nghề nghiệp và công việc.

4. Rèn luyện kỹ năng cai quản cảm xúc bạn dạng thân của GVMN vào chuyển động nghề nghiệp và công việc.

- Phân tích được sự quan trọng đề nghị làm chủ cảm hứng của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp và công việc.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được vật dụng để khẳng định những tiêu giảm vào thống trị cảm xúc của phiên bản thân với của người cùng cơ quan lúc tiến hành chuyển động chăm lo, dạy dỗ trẻ em.

- Đề xuất được một trong những biện pháp để từ rèn luyện và cung ứng người cùng cơ quan tập luyện tài năng thống trị cảm giác phiên bản thân vào vận động nghề nghiệp.

10

10

GVMN 3

Rèn luyện phong thái làm việc kỹ thuật của bạn GVMN

1. Khái niệm, kết cấu, điểm lưu ý cùng trải nghiệm về phong thái thao tác làm việc khoa học của fan GVMN.

2. Đặc thù của lao cồn công việc và nghề nghiệp với sự cần thiết phải tạo dựng phong cách làm việc khoa học của tín đồ GVMN.

3. Rèn luyện phong cách làm việc công nghệ của người GVMN. Kỹ năng thao tác cùng với cấp cho bên trên, đồng nghiệp cùng cha mẹ trẻ

- Phân tích được sự cần thiết cùng điểm sáng với yên cầu của tác phong, phương thức thao tác khoa học của fan GVMN, kỹ năng làm việc cùng với cấp trên người cùng cơ quan và phụ huynh tphải chăng.

- Vận dụng những kiến thức và kỹ năng được đồ vật vào reviews mức độ đáp ứng của phiên bản thân cùng người cùng cơ quan so với mọi thưởng thức về phong cách thao tác làm việc khoa học của bạn GVMN, tài năng thao tác làm việc với cấp bên trên người cùng cơ quan cùng bố mẹ trẻ.

- Xác định được những biện pháp từ bỏ tập luyện với hỗ trợ đồng nghiệp vào tập luyện phong cách làm việc khoa học của người GVMN, năng lực làm việc với cung cấp trên đồng nghiệp cùng bố mẹ tthấp.

10

10

Tiêu chun 2. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

GVMN 4

Sinc hoạt trình độ sinh sống cơ sở GDMN

1. Mục đích, sứ mệnh của sinc hoạt trình độ chuyên môn sống đại lý GDMN.

2. Nội dung, các vẻ ngoài cùng cách thức sinch hoạt chuyên môn sống đại lý GDMN.

3. Hướng dẫn thay đổi và nâng cấp tác dụng sinc hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN.

- Phân tích được mục đích của sinch hoạt trình độ ở cửa hàng GDMN đối với vấn đề phát triển trình độ, nghiệp vụ của GVMN.

- Vận dụng kỹ năng được thiết bị vào Review hiệu quả những hoạt động sinh hoạt chuyên môn nghỉ ngơi đại lý GDMN.

- Đề xuất phương án đổi mới với nâng cấp kết quả sinc hoạt chuyên môn sinh sống các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 5

Hoạt đụng trường đoản cú bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ của GVMN

1. Ý nghĩa, phương châm của hoạt động từ bỏ bồi dưỡng trình độ, nhiệm vụ GVMN.

2. Yêu cầu, ngôn từ, phương pháp trường đoản cú tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của người GVMN.

3. Hướng dẫn tiến hành các chuyển động từ bỏ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của tín đồ GVMN đáp ứng nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp.

- Phân tích được sự cần thiết với trải nghiệm, ngôn từ, phương thức từ bỏ bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GVMN.

- Vận dụng kỹ năng được thứ để khẳng định những giảm bớt trong vận động từ tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo Chuẩn nghề nghiệp.

- Xây dựng được chiến lược cùng triển khai trường đoản cú bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu Chuẩn nghề nghiệp và công việc GVMN.

10

10

GVMN 6

giáo dục và đào tạo thiếu nhi theo quan điểm giáo dục lấy ttốt làm trung tâm

1. Thương hiệu kỹ thuật của ý kiến dạy dỗ mang trẻ em có tác dụng trung vai trung phong vào GDMN.

2. Hướng dẫn áp dụng quan điểm dạy dỗ mang trẻ em làm cho trung vai trung phong trong xây dựng môi trường xung quanh dạy dỗ.

3. Hướng dẫn áp dụng cách nhìn dạy dỗ lấy tthấp làm trung trọng tâm vào desgin planer, triển khai cùng đánh giá những chuyển động chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

- Phân tích được cửa hàng khoa học của cách nhìn mang trẻ nhỏ làm trung trọng tâm vào GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào nhận xét thực trạng theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em có tác dụng trung trung ương làm việc cơ sở GDMN.

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng cách nhìn giáo dục mang trẻ em làm trung chổ chính giữa ở cơ sở GDMN.

20

20

GVMN 7

Phát triển Chương trình GDMN phù hp với việc vạc trin của trẻ nhỏ cùng bối cảnh địa phương

1. Khái niệm Cmùi hương trình dạy dỗ, phát triển Chương thơm trình giáo dục của các đại lý GDMN.

2. Sự cần thiết và những hiểu biết so với cải tiến và phát triển Chương trình giáo dục cân xứng với sự trở nên tân tiến của trẻ em với bối cảnh địa phương.

3. Hướng dẫn cải cách và phát triển Chương thơm trình dạy dỗ của các đại lý GDMN phù hợp với sự cách tân và phát triển của trẻ em và toàn cảnh địa phương thơm.

- Phân tích được sự cần thiết và đề xuất của cách tân và phát triển Chương trình giáo dục nghỉ ngơi những cửa hàng GDMN vào bối cảnh hiện thời.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được máy nhằm cải tiến và phát triển Chương thơm trình GDMN cân xứng với việc cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh địa pmùi hương.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong cải cách và phát triển Chương thơm trình dạy dỗ tại cửa hàng GDMN

10

10

GVMN 8

Lập chiến lược dạy dỗ trẻ nhỏ vào team, lớp trong các đại lý GDMN

1. Các loại kế hoạch giáo dục cùng những hiểu biết so với xây dựng kế hoạch dạy dỗ trẻ em trong team, lớp.

2. Hướng dẫn lập planer dạy dỗ tthấp những độ tuổi: xác minh mục tiêu, câu chữ, kiến tạo chuyển động giáo dục, sẵn sàng vật dụng, phương tiện, khẳng định thời gian, không khí, triển khai Reviews cùng điều chỉnh planer.

- Phân tích được thử dùng của các nhiều loại chiến lược giáo dục

- Vận dụng kiến thức đã làm được lắp thêm vào lập được những loại planer dạy dỗ trẻ em trong team, lớp đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cải tiến và phát triển của trẻ em với ĐK thực tế.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào lập planer giáo dục

10

10

GVMN 9

Tchức hoạt động nuôi chăm sóc, quan tâm trẻ nhỏ vào nhóm, lớp

1. Đặc điểm cải cách và phát triển của trẻ nhỏ với phần đa đòi hỏi đưa ra so với chuyển động nuôi dưỡng, chăm lo trẻ em vào team, lớp.

2. Hướng dẫn tổ chức chế độ sinch hoạt trong team, lớp.

3. Hướng dẫn đến dõi sức khỏe với đo lường và thống kê sự cách tân và phát triển của ttốt trong team, lớp.

4. Hướng dẫn vệ sinh môi trường thiên nhiên vào đội, lớp.

5. Hướng dẫn Reviews chứng trạng sức mạnh cho trẻ nhỏ vào team, lớp.

- Phân tích được yên cầu so với các chuyển động nuôi chăm sóc, chăm sóc trẻ em trong nhóm, lớp.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào tổ chức triển khai các hoạt động nuôi chăm sóc, âu yếm trẻ nhỏ vào nhóm, lớp đáp ứng yên cầu cải tiến và phát triển của trẻ nhỏ và ĐK trong thực tiễn.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức triển khai, tiến hành nuôi chăm sóc, quan tâm trẻ nhỏ vào team, lớp.

10

10

GVMN 10

Đảm bảo an ninh mang đến trẻ trong những đại lý GGMN

1. Các khí cụ về đảm bảo an toàn bình yên mang lại trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

2. Nguy cơ khiến mất an ninh mang lại trẻ em trong cơ sở GDMN cùng cách phòng rời.

3. Quy trình giải pháp xử lý lúc xẩy ra trường hợp mất bình yên đến trẻ nhỏ (bao hàm cả các trường hợp khẩn cấp).

4. Xử lí tình huống gồm liên quan.

- Phân tích được những đề nghị, lao lý về bảo vệ bình yên cho trẻ nhỏ trong cửa hàng GDMN

- Vận dụng các kiến thức được vật dụng vào đánh giá cường độ bảo đảm bình yên cho trẻ em của cơ sở GDMN mình sẽ công tác làm việc xác định được tiêu giảm với nguyên ổn nhân của những tinh giảm.

- Đề xuất biện pháp cải thiện kết quả chống tách cùng xử lí một số trong những tình huống mất bình an cho trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 11

Kĩ năng sơ cứu vãn - phòng tách cùng xử lý một số trường hợp nguy hại, bệnh thường gặp mặt ở tthấp em

1. Quy trình cùng phương pháp cách xử trí một số trong những trường hợp nguy hại so với ttốt em: choáng; vệt thương thơm hở; gãy xương; dị thiết bị lâm vào tình thế đôi mắt, tai, mũi; năng lượng điện giật, bỏng, mát nước.

2. Nhận biết, phòng rời cùng xử lí một vài căn bệnh thường xuyên gặp gỡ sinh hoạt trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống tách với cập nhật dịch về dinh dưỡng sinh hoạt trẻ nhỏ.

- Nhận biết, phòng tách với cập nhật bệnh bên cạnh da làm việc trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống tránh cùng cập nhật dịch về thở sinh hoạt trẻ nhỏ.

- Nhận biết, chống tránh với cập nhật bệnh về trung tâm lí thần gớm sinh hoạt trẻ em.

- Phân tích được các tình huống nguy hại, dìm diện được những biểu thị về dịch thường xuyên gặp mặt sống trẻ em trong cơ sở GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được vật dụng vào đánh giá mức độ thực hiện tài năng sơ cứu vớt, xử lý một vài trường hợp nguy hiểm, dịch thường xuyên gặp gỡ cho trẻ nhỏ trong cửa hàng GDMN.

- Đề xuất được một trong những phương án cải thiện kết quả tiến hành sơ cứu giúp cùng phòng tránh, xử lí được một số trong những tình huống nguy nan, bệnh dịch thường chạm chán sinh sống trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 12

Tổ chức những hoạt động cải tiến và phát triển nhấn thức đến trẻ nhỏ theo ý kiến giáo dục mang trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm

1. Đặc điểm cách tân và phát triển thừa nhận thức của trẻ nhỏ, phương châm cùng công dụng muốn ngóng theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung trung ương vào cách tân và phát triển dìm thức mang đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức vận động cải cách và phát triển dấn thức theo ý kiến giáo dục đem trẻ nhỏ làm trung trọng điểm.

- Phân tích được cửa hàng giải thích của trở nên tân tiến thừa nhận thức đến trẻ em theo quan điểm dạy dỗ đem trẻ nhỏ làm cho trung chổ chính giữa.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào Reviews thực trạng với phát hiện các tinh giảm vào tổ chức triển khai hoạt động phát triển nhận thức theo quan điểm dạy dỗ rước trẻ em làm trung chổ chính giữa.

- Đề xuất phương án nâng cấp tác dụng tổ chức chuyển động cải tiến và phát triển nhấn thức theo ý kiến dạy dỗ lấy trẻ em có tác dụng trung trung tâm trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 13

Tổ chức các vận động trở nên tân tiến tải mang đến trẻ nhỏ theo cách nhìn dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung tâm

1. Đặc điểm cách tân và phát triển đi lại của trẻ nhỏ, kim chỉ nam và hiệu quả muốn chờ theo Chương thơm trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục mang trẻ em làm trung trung ương vào cải cách và phát triển chuyển vận mang lại trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai chuyển động giáo dục vận chuyển theo cách nhìn giáo dục đem trẻ em làm cho trung vai trung phong.

- Phân tích được cửa hàng giải thích của cải tiến và phát triển đi lại theo ý kiến giáo dục đem trẻ nhỏ làm trung trọng điểm.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được đồ vật vào Reviews thực trạng với phát hiện tại các hạn chế vào tổ chức triển khai hoạt động phát triển đi lại theo cách nhìn dạy dỗ đem trẻ nhỏ làm cho trung trung ương.

- Đề xuất phương án nâng cao kết quả tổ chức chuyển động cải tiến và phát triển đi lại theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ em làm trung tâm vào team, lớp tại đại lý GDMN.

10

10

GVMN 14

Tổ chức các hoạt động cải cách và phát triển ngôn ngữ/tăng tốc giờ Việt mang lại trẻ nhỏ theo cách nhìn dạy dỗ mang trẻ nhỏ làm trung tâm

1. Điểm sáng cải tiến và phát triển ngôn từ của trẻ em, mục tiêu cùng kết quả ao ước ngóng theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ đem trẻ em làm trung vai trung phong vào phát triển ngôn từ.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động cải tiến và phát triển ngôn ngữ theo quan điểm giáo dục rước trẻ nhỏ có tác dụng trung chổ chính giữa.

4. Hướng dẫn tổ chức những chuyển động cải tiến và phát triển ngôn ngữ vào giáo dục hòa nhập theo quan điểm dạy dỗ mang trẻ em có tác dụng trung tâm:

4.1 Tổ chức những vận động giúp trẻ nhỏ dân tộc tphát âm số trở nên tân tiến một số trong những kỹ năng lúc đầu về ngôn từ thông qua Việc áp dụng những bộ qui định cung ứng.

4.2 Tổ chức các vận động góp tthấp tàn tật học tập hòa nhập cải tiến và phát triển một trong những kỹ năng lúc đầu về ngôn từ trải qua vấn đề áp dụng các cỗ nguyên tắc cung cấp.

- Phân tích được cơ sở lý luận của giáo dục trở nên tân tiến ngôn ngữ/tăng cường tiếng Việt theo cách nhìn giáo dục mang trẻ em làm trung trung tâm.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm công nghệ vào đánh giá hoàn cảnh cùng vạc hiện tại những giảm bớt vào tổ chức triển khai chuyển động giáo dục cải cách và phát triển ngôn ngữ/bức tốc giờ Việt theo ý kiến giáo dục rước trẻ em có tác dụng trung vai trung phong.

- Đề xuất giải pháp nâng cao công dụng tổ chức vận động dạy dỗ cách tân và phát triển ngôn ngữ/tăng tốc giờ đồng hồ Việt theo ý kiến giáo dục mang trẻ em làm cho trung trung tâm trong đội, lớp tại cơ sở GDMN.

- Nâng cao năng lực mang đến cô giáo trong vấn đề sử dụng những bộ phép tắc hỗ trợ vào chuyển động đào tạo và giảng dạy hàng ngày lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung trung khu, quan trọng đặc biệt với những team trẻ học tập hòa nhập.

20

20

GVMN 15

Tổ chức những vận động trở nên tân tiến cảm xúc, tài năng thôn hội mang lại trẻ em theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm cho trung tâm

1. Điểm lưu ý cách tân và phát triển tình cảm, kĩ năng xóm hội của trẻ em, kim chỉ nam với kết quả hy vọng đợi theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục rước trẻ có tác dụng trung trọng tâm trong cải tiến và phát triển tình yêu, kĩ năng buôn bản hội mang đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai chuyển động phát triển cảm tình, khả năng xóm hội theo cách nhìn dạy dỗ mang trẻ em có tác dụng trung vai trung phong.

- Phân tích được đại lý giải thích của phát triển cảm xúc, khả năng thôn hội theo quan điểm dạy dỗ đem trẻ em làm trung trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng được máy vào đánh giá thực trạng và phân phát hiện nay những giảm bớt trong tổ chức triển khai hoạt động cải tiến và phát triển tình yêu với năng lực xóm hội theo quan điểm dạy dỗ rước trẻ nhỏ làm trung trung khu.

- Đề xuất giải pháp nâng cao công dụng tổ chức hoạt động phát triển cảm xúc với kĩ năng làng hội theo quan điểm giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung trung ương vào team, lớp trên cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 16

Tổ chức các vận động phân phát trin thẩm mỹ và làm đẹp mang lại trẻ em theo ý kiến giáo dục mang tphải chăng làm trung tâm

1. đặc điểm phát triển thẩm mỹ của trẻ em, phương châm và tác dụng ý muốn ngóng theo Chương thơm trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ rước trẻ em làm cho trung trọng điểm trong trở nên tân tiến thẩm mỹ và làm đẹp đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động trở nên tân tiến thẩm mỹ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung vai trung phong.

- Phân tích được cơ sở trình bày của dạy dỗ phát triển thẩm mỹ theo cách nhìn dạy dỗ mang trẻ em có tác dụng trung trung tâm.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào Đánh Giá hoàn cảnh và vạc hiện tại các tinh giảm vào tổ chức triển khai chuyển động phát triển thẩm mỹ theo cách nhìn giáo dục lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung trung khu.

- Đề xuất giải pháp nâng cấp công dụng tổ chức chuyển động cải tiến và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo ý kiến giáo dục lấy trẻ có tác dụng trung chổ chính giữa vào team, lớp trên các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 17

Giáo dục đào tạo bảo đảm an toàn môi trường mang đến trẻ nhỏ tầm tuổi mầm non

1. Tầm đặc biệt quan trọng của Việc giáo dục bảo đảm an toàn môi trường xung quanh mang đến trẻ em.

2. Lý luận về dạy dỗ đảm bảo môi trường mang lại trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai những hoạt động dạy dỗ đảm bảo an toàn môi trường trong các đại lý GDMN.

- Phân tích đại lý lý luận của bài toán dạy dỗ bảo vệ môi trường xung quanh mang đến trẻ nhỏ.

- Vận dụng kiến thức được đồ vật vào thực hiện các vận động dạy dỗ đảm bảo an toàn môi trường vào đội, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào triển khai vận động dạy dỗ bảo vệ môi trường thiên nhiên tại cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 18

Tổ chức chuyển động âu yếm, giáo dục trẻ em trong đội, lớp ghnghiền những giới hạn tuổi tại các đại lý GDMN

1. Bối chình họa của vấn đề tổ chức nhóm, lớp ghxay nhiều độ tuổi.

2. Cửa hàng trình bày cùng căn cứ pháp luật của câu hỏi tổ chức vận động âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ vào đội, lớp ghép các độ tuổi.

3. Hướng dẫn tổ chức vận động chăm lo, giáo dục trẻ em vào nhóm, lớp ghnghiền nhiều lứa tuổi.

- Phân tích được địa thế căn cứ pháp luật, cơ sở giải thích của vấn đề tổ chức chuyển động âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ trong team lớp ghnghiền nhiều giới hạn tuổi.

- Vận dụng các kiến thức được sản phẩm vào tổ chức triển khai vận động âu yếm, dạy dỗ trong đội, lớp ghép các giới hạn tuổi.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức các chuyển động quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ghép lứa tuổi.

10

10

GVMN 19

Tổ chức hoạt động dạy dỗ tài năng sống và làm việc cho trẻ em lứa tuổi mầm non

1. Vai trò của dạy dỗ kĩ năng sinh sống so với sự cách tân và phát triển nhân phương pháp của trẻ em.

2. Cnạp năng lượng cđọng trình bày của giáo dục kỹ năng sống cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động dạy dỗ năng lực sống và làm việc cho trẻ nhỏ theo cơ chế sinch hoạt.

- Phân tích được các đại lý trình bày của giáo dục tài năng sống cho trẻ nhỏ.

- Vận dụng những kiến thức được thiết bị vào tổ chức những hoạt động giáo dục kĩ năng sống và cống hiến cho trẻ em ở đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động giáo dục tài năng sống và cống hiến cho trẻ em.

10

10

GVMN 20

Tổ chức quan lại cạnh bên với Đánh Giá sự cải tiến và phát triển của trẻ em tầm tuổi mầm non

1. Sự cần thiết của việc quan giáp với review sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

2. Mục đích, qui định, kĩ thuật quan tiền giáp, reviews sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn quan tiền tiếp giáp, đánh giá sự cải cách và phát triển của trẻ nhỏ.

- Phân tích được cơ sở kỹ thuật của reviews sự trở nên tân tiến của trẻ em.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào tổ chức quan gần kề cùng reviews sự phát triển của trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tiến hành vận động quan tiền ngay cạnh, nhận xét sự trở nên tân tiến của trẻ em trên nhóm, lớp.

10

10

GVMN 21

Phát hiện nay, tuyển lựa cùng tchức những vận động chăm sóc, dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu trẻ nhỏ mong muốn quánh biệt

1. Phát hiện tại, lựa chọn với thực hiện những giải pháp âu yếm, dạy dỗ ttốt tàn tật về nghe, nhìn, nói, di chuyển, trí tuệ, từ kỷ.

2. Phát hiện tại, sàng lọc với tiến hành các giải pháp quan tâm, dạy dỗ tphải chăng lây lan HIV.

3. Phát hiện tại, chọn lựa và thực hiện những phương án âu yếm, giáo dục trẻ em cải tiến và phát triển mau chóng.

4. Thực hành giải pháp quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ có nhu cầu đặc biệt quan trọng không giống.

- Phân tích được phương pháp phát hiện, tuyển lựa cùng thử dùng tổ chức triển khai những vận động chăm sóc, dạy dỗ đáp ứng nhu cầu trẻ em mong muốn đặc biệt.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã có sản phẩm công nghệ vào phát hiện nay, tuyển lựa trẻ nhỏ mong muốn đặc trưng trên team, lớp mình prúc trách.

- Đề xuất được các biện pháp nâng cấp tác dụng tổ chức triển khai những vận động quan tâm, dạy dỗ trẻ em có nhu cầu đặc trưng trong nhóm, lớp.

10

10

GVMN 22

Làm vật dụng dạy học tập, thứ chơi tự vật liệu địa phương

1. Vị trí, vai trò của đồ dùng dạy học, đồ vật chơi tự tạo thành trường đoản cú vật liệu địa phương.

2. Yêu cầu sư phạm đối với vật dụng dạy dỗ học tập, đồ gia dụng nghịch tự tạo.

3. Hướng dẫn có tác dụng một trong những đồ dùng dạy dỗ học, vật dụng chơi từ nguyên liệu địa phương

4. Thực hành có tác dụng một trong những đồ dùng dạy dỗ học tập, đồ gia dụng nghịch từ sản xuất.

- Phân tích được phần nhiều trải nghiệm sư phạm của các đồ dùng, vật chơi từ bỏ chế tạo ra từ bỏ nguyên liệu địa phương.

- Vận dụng kỹ năng được thứ vào xây dựng, triển khai một trong những đồ dùng vật nghịch từ bỏ nguyên vật liệu địa phương thơm.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan làm một vài vật dụng, thứ đùa từ bỏ vật liệu địa phương tại cơ sở GDMN.

05

15

GVMN 23

Quản lí team, lớp học tập ngơi nghỉ đại lý GDMN

1. Khái quát mắng bình thường về cai quản nhóm, lớp học tập sống đại lý GDMN.

2. Nguyên ổn tắc quản lý nhóm, lớp học nghỉ ngơi cửa hàng GDMN.

3. Nội dung cai quản nhóm, lớp học tập (trẻ em; các đại lý trang bị chất, làm hồ sơ, sổ sách...).

4. Phương pháp cai quản đội, lớp sinh hoạt cơ sở GDMN.

- Phân tích được cửa hàng lý luận của thống trị đội, lớp ngơi nghỉ các đại lý GDMN.

- Vận dụng kỹ năng được sản phẩm công nghệ vào làm chủ đội, lớp trên cửa hàng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào cai quản team, lớp ở cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 3 Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

GVMN 24

Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục đảm bảo bình yên, mạnh khỏe, thân mật và gần gũi đến trẻ em lứa tui mầm non

1. Một số vấn đề chung về môi trường xung quanh dạy dỗ an ninh, an lành, thân thiết đến trẻ nhỏ.

2. Ngulặng tắc, các bước, phương thức phát hành môi trường thiên nhiên thứ chất và tâm lý xã hội trong team, lớp bảo đảm bình yên, an lành, thân thiết đến trẻ em.

3. Thực hành xây dựng môi trường đồ gia dụng hóa học với tư tưởng làng mạc hội trong nhóm/ lớp bảo đảm bình an, lành mạnh, thân mật và gần gũi cho trẻ em.

- Phân tích được cửa hàng khoa học với pháp lý của Việc chế tạo môi trường xung quanh dạy dỗ đảm bảo an toàn an ninh, mạnh khỏe, thân mật cho trẻ em.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được lắp thêm vào tổ chức kiến thiết môi trường thiên nhiên giáo dục bình an, an lành, gần gũi đến trẻ nhỏ vào nhóm, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp kiến tạo môi trường xung quanh giáo dục an toàn, lành mạnh, thân mật và gần gũi cho trẻ tại cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 25

giáo dục và đào tạo kỷ biện pháp lành mạnh và tích cực cho trẻ nhỏ độ tuổi mầm non

1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm của kỷ giải pháp tích cực và lành mạnh cho trẻ em.

2. Các phương pháp, ngôn từ cùng cách thức giáo dục kỷ nguyên tắc tích cực và lành mạnh đến trẻ em.

3. Thương hiệu pháp lý của dạy dỗ kỷ quy định tích cực và lành mạnh cho trẻ nhỏ.

4. Hướng dẫn triển khai giáo dục kỷ giải pháp tích cực mang lại trẻ nhỏ vào đại lý GDMN.

- Phân tích được cơ sở lý luận cùng pháp luật của giáo dục kỷ chính sách tích cực và lành mạnh trong cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kiến thức được lắp thêm vào tiến hành giáo dục kỷ qui định lành mạnh và tích cực cho trẻ em tại nhóm, phần bên trong đại lý GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong dạy dỗ kỷ lý lẽ lành mạnh và tích cực đến trẻ nhỏ.

20

20

GVMN 26

Kĩ năng tiếp xúc ứng xử của GVMN cùng với tphải chăng.

1. Lý luận về giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ: Một số tư tưởng, các phương tiện đi lại và vẻ ngoài tiếp xúc của GVMN với ttốt.

2. Giao ứng cứu xử của GVMN với trẻ trong những hoạt động làm việc ngôi trường mầm non.

3. Cách thức điều chỉnh giao tiếp theo phía tích cực và lành mạnh rộng thân GVMN với trẻ

- Phân tích được sự quan trọng trong tiếp xúc xử sự của GVMN cùng với tthấp.

- Vận dụng những kỹ năng được vật dụng giới thiệu phương pháp giao tiếp theo hướng tích cực và lành mạnh hơn giữa GVMN với ttốt.

- Xây dựng được một bạn dạng planer phát triển tiếp xúc theo hướng tích cực và lành mạnh giữa GVMN cùng với ttốt trong những chuyển động làm việc trường mầm non

10

10

GVMN 27

Quyền dân chủ của fan GVMN vào các đại lý GDMN

1. Các vụ việc cơ bạn dạng về quyền dân chủ của bạn GV.

2. Các quyền dân công ty của tín đồ GVMN trong những vnạp năng lượng bản quy phi pháp công cụ hiện tại hành.

3. Người GVMN trong câu hỏi triển khai quyền dân nhà của bạn dạng thân ở đại lý GDMN.

4. Người GVMN với Việc đảm bảo quyền dân chủ của người cùng cơ quan nghỉ ngơi cửa hàng GDMN.

- Phân tích được các quyền dân công ty của GVMN trong cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm vào reviews bài toán triển khai quyền dân công ty trên đại lý GDMN, địa điểm công tác làm việc.

- Đề xuất biện pháp và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền dân nhà vào cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 4 .Păn năn phù hợp với gia đình và cộng đồng

GVMN 28

Phối hp công ty ngôi trường với gia đình và xã hội nhằm bảo đảm quyền ttốt em

1. Mục đích, ý nghĩa của kết hợp bên trường với gia đình cùng cộng đồng để đảm bảo quyền trẻ em.

2. Hướng dẫn phối hợp bên trường cùng với mái ấm gia đình và xã hội để đảm bảo an toàn quyền trẻ nhỏ.

- Phân tích được chân thành và ý nghĩa, trung bình quan trọng đặc biệt của Việc kết hợp đơn vị ngôi trường với gia đình và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em.

- Vận dụng kiến thức được vật dụng trong tổ chức kết hợp giữa gia đình- bên ngôi trường với cộng đồng nhằm bảo vệ quyền trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một số trong những giải pháp cải thiện hiệu quả phối hợp thân công ty ngôi trường cùng với gia đình cùng xã hội nhằm đảm bảo an toàn quyền trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 29

Tổ chức những chuyển động âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ tầm tuổi mần nin thiếu nhi phụ thuộc vào cộng đồng

1. Tầm đặc trưng của GDMN phụ thuộc cộng đồng.

2. Lý luận về GDMN nhờ vào cộng đồng.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động giáo dục trẻ em phụ thuộc vào cộng đồng.

- Phân tích được cửa hàng trình bày của Việc tổ chức triển khai các hoạt động âu yếm, dạy dỗ trẻ em phụ thuộc vào xã hội.

- Vận dụng kiến thức được trang bị vào tổ chức các chuyển động quan tâm, dạy dỗ trẻ em dựa vào xã hội trên cửa hàng GDMN; Cách kêu gọi mối cung cấp thôn hội hóa trường đoản cú bố mẹ tthấp nhằm tổ chức các chuyển động cho trẻ em.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em nhờ vào cộng đồng.

10

10

GVMN 30

Vấn đề lồng ghnghiền giới vào GDMN

1. Lý luận về lồng ghxay giới vào GDMN.

2. Cơ sở pháp luật của lồng ghnghiền giới trong GDMN.

3. Hướng dẫn lồng ghnghiền giới trong thực hiện Chương trình GDMN.

- Phân tích được sự quan trọng của lồng ghnghiền giới trong GDMN với các địa thế căn cứ pháp luật, địa thế căn cứ kỹ thuật của lồng ghnghiền giới vào GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được đồ vật để khẳng định được các tiêu giảm trong lồng ghnghiền giới vào triển khai Chương trình GDMN trên team, lớp.

- Đề xuất phương án kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích bảo vệ lồng ghnghiền giới trong triển khai Cmùi hương trình GDMN

10

10

GVMN 31

Quyền trẻ nhỏ, phòng, chống bạo hành và xử lý vi phạm về quyền trẻ nhỏ trong cơ sở GDMN

1. Những vấn đề cơ bạn dạng về quyền trẻ nhỏ.

2. Các quyền trẻ em vào công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em và trong Luật trẻ nhỏ sinh hoạt Việt Nam.

3. Bạo hành trẻ nhỏ trong cửa hàng GDMN.

4. Cách thức bảo đảm an toàn trẻ em cùng chống, chống bạo hành trẻ nhỏ trong số đại lý GDMN.

- Phân tích được những đại lý công nghệ và pháp luật về quyền trẻ em, phòng, phòng bạo hành trẻ nhỏ trong cơ sở GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được thứ nhằm triển khai quyền của trẻ nhỏ và chống, kháng bạo hành trẻ em trong cửa hàng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào ngăn uống ngừa nguy cơ tiềm ẩn bạo hành trẻ em, vi phạm luật quyền trẻ em nghỉ ngơi các đại lý GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc với technology thông tin; thể hiện tài năng nghệ thuật và thẩm mỹ trong âu yếm, giáo dục trẻ mầm non

GVMN 32

Tự học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc cho GVMN

1. Tầm đặc biệt quan trọng của việc thực hiện ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc vào cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ hiện giờ.

2. Yêu cầu về năng lực thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa vào Chuẩn nghề nghiệp GVMN.

3. Hướng dẫn từ Reviews cùng xây đắp planer từ bỏ học hiệu quả về ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa đến GVMN.

- Phân tích được trung bình quan trọng đặc biệt, vai trò của câu hỏi học tập với áp dụng ngoại ngữ/ thực hiện tiếng dân tộc trong nâng cao quality quan tâm, giáo dục ttốt MN.

- Vận dụng kỹ năng được trang bị vào tạo chiến lược tự học tập nhằm mục tiêu nâng cấp năng lượng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc phục vụ hoạt động công việc và nghề nghiệp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa Ship hàng vận động công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 33

Ứng dụng công nghệ công bố (CNTT) nhằm nâng cấp unique chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN

1. Vai trò, ý nghĩa sâu sắc của vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện quality chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

2. Hướng dẫn áp dụng công nghệ thông tin vào cải thiện chất lượng chăm sóc, dạy dỗ tthấp trong đại lý GDMN.

3. Thực hành thực hiện một số ít phần mềm phổ biến vào nâng cao unique chuyển động chăm lo, giáo dục trẻ nhỏ vào đại lý GDMN.

- Phân tích được vai trò, ý nghĩa sâu sắc của việc vận dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cấp chất lượng âu yếm, giáo dục trẻ em.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển động âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ sống các đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 34

Ứng dụng công nghệ biết tin vào làm chủ đội, lớp sinh hoạt đại lý GDMN

1. Ý nghĩa của Việc áp dụng CNTT vào làm chủ đội lớp.

2. Hướng dẫn thực hiện công nghệ thông tin để quản ngại lí nhóm, lớp.

3. Thực hành áp dụng một số ít phần mềm thịnh hành trong nâng cao tác dụng quản lý team, lớp.

- Phân tích được vai trò, chân thành và ý nghĩa của câu hỏi áp dụng công nghệ thông tin vào làm chủ nhóm/lớp MN.

- Vận dụng kỹ năng được đồ vật để ứng dụng CNTT vào nâng cao tác dụng cai quản nhóm/ lớp MN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lượng vận dụng CNTT trong thống trị team, lớp MN.

10

10

GVMN 35

Xây dựng môi trường thiên nhiên dạy dỗ giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong đội, lớp trên cơ sở GDMN

1. Vai trò, Điểm lưu ý của môi trường giáo dục nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật vào nhóm, lớp trên các đại lý GDMN.

2. Hướng dẫn xuất bản môi trường xung quanh dạy dỗ giàu tính thẩm mỹ cho trẻ em theo lứa tuổi.

- Phân tích được phương châm, Điểm sáng của môi trường xung quanh dạy dỗ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong đội, lớp tại cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được thứ vào tổ chức triển khai sản xuất môi trường thiên nhiên giáo dục nhiều tính thẩm mỹ trên các đại lý GDMN

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong xây đắp môi trường xung quanh giáo dục giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ vào các đại lý GDMN.

10

10

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc tiến hành Chương thơm trình tu dưỡng liên tục gia sư thiếu nhi tất cả 03 câu chữ công tác tu dưỡng vẫn xác định tại mục III của Cmùi hương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cùng với thời lượng 1trăng tròn tiết/năm học tập, bao gồm:

- Chương thơm trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương trình tu dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Cmùi hương trình tu dưỡng 03: 01 tuần/năm học tập (40 tiết/năm học);

b) Cnạp năng lượng cđọng thử dùng trách nhiệm, planer giáo dục của địa pmùi hương trong mỗi năm học tập, những cấp cho thống trị giáo dục rất có thể đổi khác thời lượng chương trình tu dưỡng 01 cùng công tác tu dưỡng 02 cân xứng tuy nhiên không đổi khác thời lượng Chương thơm trình tu dưỡng liên tục đề xuất trong những năm học của mỗi gia sư thiếu nhi (đảm bảo an toàn thời lượng 1trăng tròn tiết/năm);

c) Căn cứ đọng văn bản lịch trình bồi dưỡng 03, cô giáo từ bỏ lựa chọn những mô đun nên tu dưỡng tương xứng với nhu yếu cá thể vào từng năm bảo đảm thời lượng theo giải pháp.

Xem thêm: chuyên đề 6 phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2

3. Việc thực thi triển khai Chương thơm trình bồi dưỡng liên tiếp gia sư thiếu nhi được thực hiện thường niên theo nguyên lý của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo./.