Lưu ý: sau thời điểm ĐK hoàn thành, nhớ vào hòm tlỗi trong cả Spam/Buông xã Mail để kích hoạt gmail nhé.
Bạn đang xem: 200 truyện ngắn tiếng anh cho người mới học

*

Author: Elvis Anh

Keep in mind that there is no failure in life. Only the results Hãy nhớ là không còn bao gồm thua cuộc vào cuộc đời. Chỉ bao hàm tác dụng


*
:)
*
:(
*
:))
*
:((
*
=))
*
=D>
*
:D
*
:P..
*
:-O
*
:-?
*
:-SS
*
:-t
*
<-(
*
b-(


*

» Danh ngôn tuy vậy ngữ Anh - Việt
» Idioms and Proverbs in English» Idioms & Proverbs in English - part 1 » Idioms và Proverbs in English - part 2» Idioms & Proverbs in English - part 3» Idioms và Proverbs in English - part 4

What"s new update


Xem thêm: Tham Khảo Bài Thu Hoạch Module 32 Tiểu Học Module 32, Tham Khảo Bài Thu Hoạch Module 32 Tiểu Học