12/kk-tncn

Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNcông nhân : Tờ khai thuế TNCN dành riêng cho cá nhân có các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn
*
edquebecor.com Học Kế Toán thù Trưởng Học Kế Tân oán Thuế Học Đại Lý Thuế Học Word Học Excel Mẫu xác nhận Dịch Vụ kế toán thù Hotline: 0983131808https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpg 0906581808

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau khổng lồ khai thue tndn , mau to knhì thue tncn , mau to knhì thue gtgt , mau lớn knhị thue ttđb, mau to knhị thue tai nguyen, mau knhị thue tháng bai, mau to lớn khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu mã knhì giá tiền, lệ giá thành, mẫu mã tờ knhị thuế khân oán, mau knhị thue nha thau nuoc ngoai vệ , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu mã knhị thuế
Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNcông nhân : Tờ knhị thuế TNCN dành riêng cho cá nhân có thu nhập tự chuyển nhượng ủy quyền vốn

Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNcông nhân : Tờ knhì thuế TNCN giành cho cá nhân gồm các khoản thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

__________________

*

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬPhường CÁ NHÂN

(Dành cho cá thể tất cả các khoản thu nhập trường đoản cú chuyển nhượng ủy quyền vốn)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

<01> Tên người nộp thuế:……………....………...………………..............................................................

<02> Mã số thuế :

*

<03> Địa chỉ: …………………………………...………...…………….…………………..............................................

<04> Quậnhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: ........................ <05> Tỉnhhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: ....................................................

<06> Điện thoại:……...............…..<07> Fax:……….…….... <08> Email:…..…...………........................

<09> Tên đại lý thuế (ví như có):…………………………………….............................................................

<10> Mã số thuế :

*

<11> Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...

<12> Quậnhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: ................... …..<13> Tỉnhhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: ......................................................

<14> Điện thoại: ..................... .…. <15> Fax: ........................ <16> Email: ............................

<17> Hợp đồng cửa hàng đại lý thuế: Số..............................................Ngày:..........................................

<18> Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền vốn số: ……..………...…..Ngày …..tháng……năm …..........................

<19> Giấy phxay ĐK kinh doanh số: ...............................Ngày……mon …..năm…................

Cơ quan liêu cấp: .................................................................Ngày cấp:.......................................

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

<20> Họ với tên:....................................................................................................................................

<21> Mã số thuế :

*

<22> Số CMNDhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghộ chiếu (trường đúng theo chưa có MST):.................................................................................

<23> Địa chỉ: .......................................................................................................................................

<24> Quậnhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpghuyện: ................... …..<25> Tỉnhhttps://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgthành phố: ......................................................................

<26> Điện thoại:………………….<27> Fax:……...………....<28> Email: ................................................................

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

Đơn vị tiền: Đồng toàn nước

STT

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Giá chuyển nhượng ủy quyền

<29>

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng ủy quyền

<30>

3

Chi phí ủy quyền

<31>

4

Thu nhập tính thuế từ bỏ ủy quyền vốn

<32>

5

Số thuế nên nộp

<33>

Tôi cam đoan số liệu knhị trên là đúng cùng Chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về đầy đủ số liệu vẫn knhị.https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpg.

Ghi chú: Đối cùng với cá nhân tự kê khai thì chỉ cần ký kết cùng ghi rõ chúng ta tên.

Ngày........ mon........... năm..........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên:……………

Chứng chỉ hành nghề số....................

NGƯỜI NỘP.. THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP.. THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chuyên dụng cho và đóng góp dấu (nếu có)

 

>> Tải Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN

Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN , 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN , Mẫu số 12https://edquebecor.com/12-kk-tncn/imager_6_10754_700.jpgKK-TNCN : Tờ knhì thuế TNCN dành cho cá nhân gồm thu nhập từ bỏ chuyển nhượng vốn , mau so 12 kk tncn : to knhì thue tncn danh đến ca nhan co thu nhap tu chuyen nhuong von