01gtkt3/001

Quy định về mẫu mã số và ký hiệu hóa đối chọi GTGT, hóa đối kháng bán hàng, tem vé... Quy định về loại hóa 1-1, ký hiệu hóa solo năng lượng điện tử, tự in, đặt in, giải pháp vê số liên hóa đối kháng ...

Theo prúc lục 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014: Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn cụ thể như sau: 1. Tên loại hoá đơn: Gồm:     - Hoá 1-1 giá trị tăng thêm,     - Hoá 1-1 bán hàng;     - Phiếu xuất kho kiêm chuyển động nội bộ;     - Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;     -Tem; vé; thẻ. 2. Ký hiệu mẫu mã số hoá đơn (chủng loại hoá đơn): - Ký hiệu mẫu mã số hoá đơn có 11 ký trường đoản cú, ví dụ như sau:     - 2 ký từ đầu bộc lộ một số loại hoá đơn     - Tối nhiều 4 ký tự tiếp sau trình bày tên hoá đơn     - 01 ký từ tiếp theo mô tả số liên của hóa đơn     - 01 ký trường đoản cú tiếp sau là “/” nhằm phân biệt số liên với số thiết bị từ bỏ của mẫu mã vào một nhiều loại hóa đối chọi.     - 03 ký từ bỏ tiếp theo là số máy tự của mẫu vào một loại hóa đối chọi.   Ví dụ : 01GTKT3/001: ( 01 : Đây là nhiều loại hóa solo GTGT; GTKT : Đây là hóa solo giá trị gia tăng; 3 : Hóa đối kháng này có 3 liên; 001 : Đây là Mẫu thứ nhất của một số loại hóa đối kháng GTGT có 3 liên)   Bảng ký hiệu 6 ký từ bỏ đầu của mẫu hóa đơn: Loại hoá 1-1 Mẫu số 1- Hoá solo giá trị ngày càng tăng. 01GTKT 2- Hoá đối chọi bán hàng. 02GTTT 3- Hóa 1-1 bán hàng (dành đến tổ chức, cá nhân trong khu vực phi thuế quan). 07KPTQ 4- Các bệnh trường đoản cú được quản lý như hóa đối kháng gồm:       + Phiếu xuất kho kiêm vận động hàng hóa nội bộ; 03XKNB     + Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý. 04HGDL   Ví dụ : Ký hiệu  01GTKT3/002 được đọc là: Mẫu thứ hai của một số loại hóa đối kháng giá trị ngày càng tăng có 3 liên.   Chú ý khi để in hóa đối kháng GTGT: - Số sản phẩm công nghệ tự mẫu trong một loại hoá solo (01GTKT3/001 ) chuyển đổi khi có 1 trong những các tiêu chí trên mẫu hoá 1-1 đã thông báo phát hành biến hóa như: một trong các ngôn từ bắt buộc; kích thước của hoá đơn; nhu cầu sử dụng hoá solo cho từng bộ phận áp dụng nhằm mục tiêu ship hàng công tác quản lí lý...   VD 1 : Năm 2018 Doanh Nghiệp bạn đặt in hóa đối kháng GTGT lần đầu là: Mẫu số là: 01GTKT3/001. Ký hiệu: AP/18P. Tư số 001 mang đến 500   - Săng năm 2019 các chúng ta đặt in lần 2 (nếu không chuyển đổi gì) thì buộc phải như sau: Mẫu số là: 01GTKT3/001. Ký hiệu: AP/19 Phường. Phải đem tự số 001 trngơi nghỉ đi (Vì đã thế ký hiệu hóa đối kháng mới)   VD 2: Năm 2018 Doanh Nghiệp chúng ta đặt in hóa đối kháng GTGT trước tiên là: Mẫu số là: 01GTKT3/001. Ký hiệu: AP/18Phường. Tư số 001 cho 500   - Săng năm 2019 các bạn đặt in lần 2: Ttốt đổi kích thước của hóa đối kháng . -> Thì đề xuất đổi khác lại số trang bị từ mẫu mã hóa đơn), rõ ràng nlỗi sau: Mẫu số là: 01GTKT3/002 . Ký hiệu: AP/19 Phường. Phải lấy tự số 001 trnghỉ ngơi đi (Vì đây là chủng loại thiết bị 2) Tsi khảo thêm:  1) Theo Công văn 784/CT-TTHT ngày 21/01/năm ngoái của Cục thuế TP. Hồ chí Minc. “Trường phù hợp của Công ty theo trình bày, năm 2013 đặt in hóa đối kháng và đã thông báo phát hành áp dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu mã số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P. và có 03 liên, nay Công ty liên tục đặt in hóa đối chọi GTGT nhằm thực hiện với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không biến đổi thì ký hiệu mẫu số hóa solo là 01GTKT4/001 .” 2) Theo Công văn uống 4416/TCT-CS ngày 28/9/2017 của Tổng cục thuế: "Theo báo cáo của Cục Thuế thức giấc Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu bốn và Tmùi hương mại Đại Việt (MST: 4300366595) đổi khác shop sale mà lại không biến hóa cơ sở thuế quản lý trực tiếp; ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa solo (mẫu TB04/AC) mang đến phòng ban thuế cai quản lý thẳng và đóng lốt địa mới chỉ vào bên cạnh tiêu thức cửa hàng đã in sẵn trên các số hóa đơn còn lại nhằm liên tục áp dụng. Ngày 09/06/2017, Công ty ký vừa lòng đồng đặt in hóa đơn số 657/HĐ-CTI cùng với Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định lần sản phẩm công nghệ 3. Căn cứ đọng luật trên, ngôi trường đúng theo Công ty Cổ phần Đầu bốn và Thương mại Đại Việt đặt in hóa 1-1 mới sau khi Công ty biến đổi xúc tiến marketing thì trên chủng loại hóa 1-1 new chỉ cần chuyển đổi thông tin về tác động marketing , không buộc phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty yêu cầu gửi Thông báo phát hành hóa đối chọi mới cho tới phòng ban thuế quản lý thẳng. "