Văn Bản Đề Nghị Kiện Toàn Ban Chấp Hành Công Đoàn, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Bch Công Đoàn

Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! Chào mừng bạn đến với Website Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận.

Số hiệu văn bản: 39 /LĐLĐ

Người đăng: ldldhamthuanbac

File đính kèm: Không có

LĐLĐ TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LĐLĐ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*
*

Số: 39 /LĐLĐ Hàm Thuận Bắc, ngày 30 tháng 5 năm 2017

V/v xin ý kiến chỉ đạo, cho phép kiện toàn

Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện

Kính gửi:

– Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận.

Đang xem: Văn bản đề nghị kiện toàn ban chấp hành

– Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh

*

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc sau Đại hội VII, nhiệm kỳ 2013-2018 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định chuẩn y là 21 đồng. Song, trong quá trình hoạt động của công đoàn và do yêu cầu nhiệm vụ của địa phương nên Huyện uỷ và UBND huyện có điều động, luân chuyển nhiều cán bộ (là uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện) về công tác ở các cơ sở và cũng không còn đảm nhận nhiệm vụ của công đoàn. Tính đến tháng 5 năm 2017, Ban Chấp hành đã khuyết 09 uỷ viên, chiếm tỷ lệ 42,85% (trong đó có 03 đồng chí (02 nghỉ hưu: 01 nguyên chủ tịch LĐLĐ huyện, 01 nguyên chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện) là uỷ viên Ban Thường vụ).

Từ tình hình thực tế nêu trên, nên hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế, mà nhất là trong việc triển khai nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thuộc hệ thống tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Nhật Minano Nihongo Có Đáp Án Và Giải Thích Chi Tiết

Năm 2017 và 2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở (2017) và Đại hội Công đoàn huyện, Công đoàn tỉnh tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam (năm 2018). Do vậy, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các hoạt động của Công đoàn từ huyện đến cơ sở, cũng như công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ tốt Đại hội lần thứ VIII Công đoàn huyện vào đầu năm 2018 theo đúng quy trình, tiến độ và thời gian, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh có ý kiến chỉ đạo và thống nhất cho phép Liên đoàn Lao động huyện, kịp thời mở hội nghị Ban Chấp hành kiện toàn, bầu bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 08/09 đồng chí, trừ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện (có danh sách trích ngang nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban Chấp hành đính kèm).

Xem thêm: Biên Bản Bàn Giao Quỹ Công Đoàn, Biên Bản Bàn Giao Sổ Sách Công Đoàn

Rất mong sự quan tâm và nhận được ý kiến chỉ đạo kịp thời của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, tạo điều kiện tốt nhất để Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Bắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *